Oдржана конференција о ефикасној примени „техничког стуба“ Четвртог железничког пакета

Европска комисија и Агенција Европске уније за железнички саобраћај (ЕRA) планирају да одрже неколико конференција за промовисање најбољег начина за примену „техничког стуба“ Четвртог железничког пакета на националном нивоу.

Подсећања ради, технички стуб подразумева правне норме које се тичу унапређења безбедности, интероперабилности, као и будућих надлежности ЕRA.

На првој конференцији ове врсте, која је одржана 26. априла у Будимпешти, разговарало се о изменама које технички стуб доноси посебно у погледу ауторизације возних средстава, издавања сертификата о безбедности, као и у погледу одобрења за пружнe компонентe Европског система за управљање железничким саобраћајем (ERTMS).

Како би се норме техничког стуба адекватно примениле на националном нивоу, Европска комисија планира да усвоји такозване спроведбене и делегиране акте. Реч је о врсти норми које су уведене Уговором из Лисабона, које усваја Европска комисија како би се изменио само одређени сегменти неког правног акта или како би се норма једноставније применила у оквиру земаља чланица. У овом случају Европска комисија ће усвојити ове норме како би се одредбе техничког пакета једноставније имплементирале на националном нивоу и како би се испоштовао рок за примену норми техничког стуба (три године након званичног објављивања у Службеном гласнику).  

Планирано је да се наредне конференције у овој области одрже у Хелсинкију (10. Мај), Валети (23.мај), Берлину (7. Јун) и Бриселу (20.јун).

Posted in Међународна сарадња and tagged .