Добре временске прилике “дозволиле” интензивирање радова на барској прузи

Након јануарских ледених дана, фебруар и март донели су лепше дане, па и могућност интензивирања радова, тако да се истовремено могло радити на чак 12 различитих локација, на потезу од Ресника до Ваљева.

Од станице Ресник до Беле Реке, санирано је три од укупно седам косина, извршено је решетање колосека, а у плану је санација колосечне решетке уз замену дотрајалих шина и допуну новог туцаника.

Добре временске прилике "дозволиле" интензивирање радова на барској прузи

Добре временске прилике "дозволиле" интензивирање радова на барској прузи

Такође, још увек трају радови у тунелу број 3. и тунелу „Бела река“. У самој станици Бела Река, као и на целом овом потезу, демонтирана је стара и изграђена нова контактна мрежа.

Добре временске прилике "дозволиле" интензивирање радова на барској прузи

Добре временске прилике "дозволиле" интензивирање радова на барској прузи

Завршени су главни грађевински радови у станицама Барајево, Степојевац, Вреоци, Лазаревац, Лајковац, Словац и Ваљево. Актуелни радови су на отвореној прузи, на деоници Барајево – Велики Борак – Степојевац – Вреоци, где је извршена демонтажа колосека. Између Степојевца и Вреоца у току су радови на доњем строју пруге, а између Барајева и Великог Борка, отпочели су радови на горњем строју пруге, односно на постављању новог колосека.

Добре временске прилике "дозволиле" интензивирање радова на барској прузи

У плану је и почетак радова на мостовима између Ресника и Вреоца. Такође је демонтирана стара и изграђена нова контактна мрежа од Великог Борка до Вреоца, као и у станицама Лазаревац, Лајковац, Словац, Дивци и Ваљево. На више локација дуж целе трасе од Ресника до Ваљева, врши се крчење растиња, ископ рова и полагање ПЕХД цеви, као и уградња каблова.

Добре временске прилике "дозволиле" интензивирање радова на барској прузи

У току је демонтажа постојеће опреме, њена репарација, као и полагање каблова у станицама Дивци и Вреоци, монтажа спољне опреме у Лазаревцу и преправка унутрашњих СС уређаја у Степојевцу. Што се тиче електро енергетских радова, ради се на више локација дуж целе деонице на репарацији и замени постојеће опреме, а у станицама Степојевац, Вреоци и Лазаревац, врши се монтажа стубних трафо станица.

Posted in Вести.