Положај радника на железници приоритет европских институција

Успостављање нових пројеката у погледу заштите положаја радника на железници је у врху приоритета европских институција и међународних железничких организација, попут Заједнице европских железница и инфраструктурних компанија (CER) и Европске федерације транспортних радника (ETF). Такође, посебну важност има прерада правних норми, међу којима велики значај имају норме Четвртог железничког пакета. О свим наведеним темама било је речи на последњем састанку Радне групе CER за правна питања (одржан 2-3. фебруара у Риму), као и на састанку ЕУ Одбора за социјални дијалог у железничком сектору (одржан 7. фебруара у Бриселу).

Том приликом, је истакнуто да је у току припрема за нови пројекат заштите мобилних радника на железници, који је добио субвенцију Европске комисије. У том смислу, тренутно се врши одабир експерата у области права и науке, који ће бити од великог значаја за реализацију овог пројекта. Циљ овог пројекта је примена Споразума који је у овој области потписан 2004. године између CER-a и ETF-a о кључним аспектима услова рада мобилних радника који су ангажовани у прекограничним услугама. За надзор и праћење реализације пројектних активности биће надлежне CER Радна група директора за људске ресурсе и Радна група за социјални дијалог.

На наведеним састанцима, посебно је истакнуто да је у току измена појединих одредби Директиве 2012/34 о успостављању Јединственог европског железничког подручја. У складу са Уговором из Лисабона, Европска комисија има право да усваја одређена акта (спроведбена и делегирана акта) којима се мењају само одређени чланови неке директиве. 

Европска комисија је објавила свој предлог Спроведбеног акта за измену члана, који се тиче услова за приступ железничкој инфраструктури. Ипак, тим правних експерата CER -а је установио много нејасноћа у погледу предлога спроведбеног акта Комисије и утврдио да акт није у складу са принципима и потребама железничког сектора.

Имајући у виду да усвајање ове норме може да угрози железнички сектор, Радна група за правна питања CER-a ћe почетком године припремити свој предлог измена и објавити нови Документ о ставу у погледу спроведбеног акта.

 Такође, на састанку је било речи и о другим нормама Четвртог железничког пакета, попут Директиве 2016/797 о интероперабилности железничког система, Директиви 2016/798 о железничкој безбедности, Уредби 2016/796 о Агенцији Европске уније за железнички саобраћај (ERA) и другим.

Посебан део састанка био је посвећен презентацији Међународног комитета за железнички саобраћаја (CIT), који су учесницима представили Jeдинствена правила о уговору о коришћењу инфраструктуре у међународном железничком саобраћају (CUI).

Извор: CER Монитор

 

Posted in Међународна сарадња and tagged .