Комплетно завршена обнова и изградња пруге Београд – Панчево

10. фебруара 2017. године у кабинету генералног директора „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Душана Гарибовића, потписан је Коначни записник о пријему објеката на деоници Београд – Панчево. Тиме је означено да је „РЖД Интернешнл“, као Извођач радова, у потпуности испунио обавезе везане за реконструкцију ове деонице, у складу са Анексом бр. 1. Од тренутка потписивања Коначног записника, отпочиње 3-годишњи гарантни период.

Комплетно завршена обнова и изградња пруге Београд - Панчево

Пруга је пуштена у пробни рад, (законски максимум до годину дана), у току кога ће се извршити испитивање Панчевачког моста, а затим аплицирати за употребну дозволу.

Радови на деоници су почели крајем марта 2014. године и обухватили су реконструкцију 15 км постојећег колосека, изградњу и електрификацију новог другог колосека, изградњу 2 станице и 2 стајалишта, моста преко реке Тамиш, дужине 242 метра, као и малих железничких мостова. Такође је изграђено 3 трафостанице, зграда за СС и ТТ у ст. Панчево Главна. Изведени су радови на уградњи пропуста, обнови контактне мреже, систему СС и ТТ.

Комплетно завршена обнова и изградња пруге Београд - Панчево

Поред тога, урађени су и додатни радови на потпуној реконструкцији два надвожњака, преко Зрењанинског и Панчевачког пута, у близини Панчевачког моста.

Као резултат реконструкције пруге Београд – Панчево, у исто време са повећањем брзине саобраћања возова са 30-50 км/ч на 120 км/ч, повећао се капацитет и безбедност саобраћаја. Укупна вредност реализације Анекса бр. 1 износи око 90 милиона америчких долара.

Posted in Вести, Протекли догађаји and tagged .