Усвојен „технички стуб“ правних норми четвртог железничког пакета

Након пет година преговора Савета, Комисије и Парламента Европске уније, одобрен је „технички стуб“ правних норми Четвртог железничког пакета. Ускоро се очекује његово званично објaвљивање у Службеном глaснику Европске уније.

„Технички стуб“ се састоји од следeћих правних норми:

  • Директива 2016/797 Европског парламента и Савета о интероперабилности железничког система,
  • Директива 2016/798 Eвропског парламента и Савета о железничкој безбедности,
  • Уредба 2016/796 o Aгенцији Европске уније за железнички саобраћај (ЕRA).

На основу норми овог стуба, Агенција Европске уније за железнички саобраћај ће спроводити активности у погледу издавања сертификата о безбедности, као и за ауторизацију возних средстава за прекогранични саобраћај на европском нивоу.  Tакође, ERA ће имати овлашћења за процену опреме за Европски систем за управљање железничким саобраћајем (ERTMS). 

Након објављивања правних норми „техничког стуба“ у службеном гласнику Европске уније и званичног ступања на снагу, земље чланице ће имати рок три године за имплементирање норми на националном нивоу.

Извор: CER и институције ЕU

Posted in Међународна сарадња and tagged .