Саветодавна група високог нивоа Уједињених нација нуди план од 10 тачака за унапређење одрживог саобраћаја

Панел експерата, који сачињавају чланови Саветодавне групе високог нивоа за одрживи саобраћај УН,  је 28. октобра доставио генералном секретару Уједињених нација, Бан Ки-Муну, извештај под називом „Мобилизација одрживог саобраћаја за развој“. Веће инвестирање у зелени, одрживи саобраћајни систем, је од суштинског значаја  за покретање економског и друштвеног развоја и постизање циљева одрживог развоја.

OdrziviSaobracaj

Имајући у виду да се глобални, национални и локални саобраћајни системи суочавају са константним недостатком одрживих инвестиција, панел експерата је у Извештају навео 10 препорука о томе  како владе, привреда и цивилно друштво треба да преусмере ресурсе у саобраћајни сектор, све у циљу унапређења одрживог развоја. Препоруке дотичу питања политике, нових технологија и финансирања са различитих аспеката и на основу досадашњих практичних искустава. Инвестиције у одрживи саобраћај, према налазу експерата, омогућиће уштеде у потрошњи енергената, ниже оперативне трошкове, повећање безбедности саобраћаја, смањење загушења саораћајница и редукцију емисије загађивача.

Извештајем је за трасформационе промене предвиђен износ од око 2 трилиона долара на годишњем нивоу, док је процењено да ће уштеде од преласка на одрживи саобраћај износити око 70 трилиона долара, до 2050. године.

Позива се јавни сектор и приватне компаније да се масовно укључе у спровођење предложеног плана за трансформацију саобраћајног система, као кључног фактора одрживе мобилности 21. века.

Извор: CER Monitor, Одељење за међународну сарадњу

Posted in Међународна сарадња and tagged .