Европска унија издваја 1.9 милијарди евра за финансирање кључних саобраћајних пројеката

У оквиру нове серије јавних позива за предлоге који ће бити финасирани из ЕУ програма за инвестирање у саобраћајну инфраструктуру – CEF, које је 13. октобра 2016. године покренула Европска комисија, за финансирање кључних саобраћајних пројеката биће издвојено 1,9 милијарди евра.

Европска унија издваја 1.9 милијарди евра за финансирање кључних саобраћајних пројеката

Од овог износа 1,1 милијарди евра намењено је за 15 земаља чланица ЕУ које имају право да користе средства из Кохезионог фонда, у циљу обезбеђивања одрживог развоја у унутрашњем тржишту, док ће у првој фази за инфраструктурне пројекте за повезивање ЕУ са суседним земљама, бити издвојено 40 милиона евра.

„Европска унија подржава преко 460 пројеката на територији држава чланица који ће допринети унапређењу мобилности и повезаности грађана и привреде ЕУ. Овим новим јавним позивом фокусирамо се на интелигентни саобраћајни систем и развој инфраструктуре широм Европе. Комисија је посвећена изградњи саобраћајне мреже будућности, обезбеђујући при томе очување јединства земаља и региона“, изјавила је овим поводом Виолета Булц, Европски комесар за саобраћај и мобилност.

Подсећања ради, CEF (Инструмент за повезивање Европе) је финансијски инструмент основан за додатна улагања у изградњу нове и унапређење постојеће саобраћајне, енергетске и телекомуникационе инфраструктуре, из којег државе чланице, осим из постојећих Структурних и Кохезионог фонда, могу финансирати пројекте на девет коридора Основне мреже Трансевропске саобраћајне мреже (TEN-T).

CEF финансијски подржава прелаз на видове саобраћаја са ниском емисијом загађивача и стимулише отварање нових радних места.

Извор: CER Monitor, Одељење за међународну сарадњу

Posted in Међународна сарадња and tagged .