Arhiva javnih nabavki – strana 4

Javne nabavke

Arhiva javnih nabavki - strana 4

Nabavka kancelarijskog nameštaja

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 104/2018
Datum objave: 10. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 18. 10. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 10. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
30. 10. 2018. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
25. 10. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
10. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
10. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga zamene postojeće drenažne cevi u cilju rešavanja odvodnjavanja sa isporukom i ugradnjom gumenih panela za putne prelaze

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 107/2018
Datum objave: 10. 10. 2018.
Ponude se primaju do: 18. 10. 2018. godine do 12.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 10. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 10. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
10. 10. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
10. 10. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Hrastova mostovska građa

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 94/2018
Datum objave: 24. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 05. 10. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 05. 10. 2018. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19.10.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
10. 10. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
24. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
24. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi na održavanju objekata visokogradnje po nalogu inspekcije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 92/2018
Datum objave: 17. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 24. 09. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 24. 09. 2018. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19.10.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
28. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
17. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
17. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka materijala reda vožnje

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 68/2018
Datum objave: 20. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 08. 2018. godine do 12.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 08. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19.10.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
18. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
20. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rezevni delovi za sistem nadzora i upravljanja na Vukovom Spomeniku

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 74/2018
Datum objave: 31. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 18. 09. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 09. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
19.10.2018. Odluka o obustavi postupka PDF
31. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga remonta podbijačkih agregata

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 78/2018
Datum objave: 31. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 10. 09. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 10. 09. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18.10.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
18. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
31. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Elektronske komponente za SS, TK i TT laboratorije

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 81/2018
Datum objave: 31. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 11. 09. 2018. godine 13. 09. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 11. 09. 2018. godine 13. 09. 2018. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18.10.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
28. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
10. 09. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
07. 09. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
07. 09. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
31. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka dobara - polubranci i branici

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 60/2018
Datum objave: 08. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 16. 08. 2018. godine 20. 08. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 16. 08. 2018. godine 20. 08. 2018. godine u 12.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18.10.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
03. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
13. 08. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
10. 08. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
10. 08. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
07. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
07. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


ELEKTROMEHANIČKI RUČNI ALAT, OTVORENI POSTUPAK, SA PREDLOGOM ZA ZAKLJUČENJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 26/2018
Datum objave: 20. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 15. 08. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 15. 08. 2018 godine u 12.00 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
17. 10. 2018. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu PDF
04. 09. 2018. Odluka o dodeli okvirnog sporazuma PDF
13. 08. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
31. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
31. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
20. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Dobra - alat, oprema i potrošni materijal za sitne mašine za održavanje koloseka, radne vozove i radionice

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 65/2018
Datum objave: 16. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 28. 08. 2018. godine 29. 08. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 28. 08. 2018. godine 29. 08. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
15. 10. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
18. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
24. 08. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
24. 08. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
24. 08. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
16. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
16. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi na iskopavanju i odnošenju zemlje

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 39/2018
Datum objave: 06. 09. 2018.
Ponude se primaju do: 08. 10. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 08. 10. 2018 godine u 12.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
11. 10. 2018. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
10. 10. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
06. 09. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 09. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Održavanje objekata visokogradnje - sanacija objekta stanične zgrade u železničkoj stanici Sevojno

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 31/2018
Datum objave: 05. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 08. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 08. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 10. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
21. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
17. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
05. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
05. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka betonskih pragova B-70

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 24/2018
Datum objave: 22. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 23. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
02. 10. 2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
22. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Prodaja otpadnog materijala putem prikupljanja ponuda

Postupak javne prodaje prikupljanjem ponuda
Broj Licitacije: 13/2018/P
Datum objave: 28. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 04. 09. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 04. 09. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
25. 09. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
28. 08. 2018. Dokumentacija PDF
28. 08. 2018. Javni poziv PDF
28. 08. 2018. Odluka o prodaji otpadnog materijala PDF


Materijal za održavanje napojnih uređaja, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 70/2018
Datum objave: 28. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 03. 09. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03. 09. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18. 09. 2018. Odluka o obustavi postupka, partija 2 PDF
18. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora partija 1 i 3 PDF
28. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
28. 08. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi na sanaciji pruge Kać -Titel, od km 20+340 do km 49+561

Postupak javne nabavke pregovarački postupak
Broj javne nabavke: 6/2018
Datum objave: 31. 08. 2018.
Ponude se primaju do: 31. 08. 2018. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda i i postupak pregovaranja: 31. 08. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
07. 09. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
04. 09. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
31. 08. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
31. 08. 2018. Obaveštenje o pokretanju postupka PDF


Održavanje objekata visokogradnje otvoreni postupak, po partijama

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 28/2018
Datum objave: 06. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 08. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 08. 2018. godine u 13.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
06. 09. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 PDF
06. 09. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru , partija 1 PDF
16. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
06. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka ispravljača i nadzornih jedinica za EVP postrojenja

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 55/2018
Datum objave: 13. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 23. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 07. 2018. godine u 11.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
31. 08. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
02. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
13. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
13. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka dobara - skretnička hrastova impregnisana građa u ukupnoj količini 555,87m3

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 16/2018
Datum objave: 20. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 20. 07. 2018. 25. 07. 2018. godine do 12.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 07. 2018. 25. 07. 2018. godine u 13.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
31. 08. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
09. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
16. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
16. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
20. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka bukovih impregnisanih pragova 26x16x260cm u ukupnoj količini 17.094 komada.

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 17/2018
Datum objave: 20. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 20. 07. 2018. 25. 07. 2018. godine do 13.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 20. 07. 2018. 25. 07. 2018. godine u 14.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
31. 08. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
09. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
23. 07. 2018. Pitanja i odgovori 4 PDF
16. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
16. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
16. 07. 2018. Pitanja i odgovori 3 PDF
13. 07. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
04. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
20. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka ležajeva za TMD i tešku pružnu mehanizaciju

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 40/2018
Datum objave: 20. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 05. 07. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 05. 07. 2018. godine u 13.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
31 08. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
18. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
20. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka softvera za kontrolu i nadgledanje Računarskih mreža

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 27/2018
Datum objave: 08. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 08. 2018. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 08. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
29. 08. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
13. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
08. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
08. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka komunikacione opreme i mrežnih sistema za potrebe Intranet mreže

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 21/2018
Datum objave: 29. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 30. 07. 2018. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 30. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
29. 08. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
09. 08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
29. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
29. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka male vrednosti tonera, po partijama

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 52/2018
Datum objave: 06. 07. 2018.
Ponude se primaju do: 16. 07. 2018. godine 18. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 16. 07. 2018. godine 18. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
28. 08. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3 PDF

28. 08. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1 PDF
10. 08. 2018. Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2 i 4 PDF
02.08. 2018. Odluka o obustavi postupka, partija 2 i 4 PDF
02.08. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
13. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
13. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
13. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
06. 07. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
06. 07. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Rezervni delovi za registrofone

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 36/2018
Datum objave: 26. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 05. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 05. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
23. 08. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
12. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
26. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
26. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Nabavka podbijača za mašine za regulisanje koloseka

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 31/2018
Datum objave: 15. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 27. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 27. 06. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 08. 2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
12. 07. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
15. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
15. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka materijala za potrebe održavanja elektrovučnih postrojenja (EVP, PS i PSN), u otvorenom postupku, sa predlogom za zaključenje okvirnog sporazuma

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 15/2018
Datum objave: 20. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 25. 07. 2018. 31. 07. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 07. 2018. 31. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 08. 2018. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma PDF
19. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
19.07.2018 Izmene i dopune 2 PDF
19. 07. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
17. 07. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
17. 07. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
20. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
20. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka dobra - rezervni delovi za ŽAT-C-centrale

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 37/2018
Datum objave: 22. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 27. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 27. 06. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
18.07.2018. Odluka o obustavi postupka PDF
22. 06. 2018. Pitanja i odgovori PDF
22. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
22. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Remont kočione opreme RK 2

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 8/2018
Datum objave: 26. 04. 2018.
Ponude se primaju do: 04. 05. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 04. 05. 2018. godine u 13.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 07. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
15. 05. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
26. 04. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
26. 04. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi na sanaciji potpornog zida u stanici Užice putn.

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 32/2018
Datum objave: 26. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 06. 07. 2018. godine do 11.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 06. 07. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
12. 07. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
26. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
26. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Remont napojnih uređaja

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 10/2018
Datum objave: 24. 04. 2018.
Ponude se primaju do: 07. 05. 2018. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 07. 05. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
11.07.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
21. 05. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
24. 04. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
24. 04. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka kancelarijskog nameštaja

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 29/2018
Datum objave: 14. 06. 2018.
Ponude se primaju do: 25. 06. 2018. godine do 11.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 25. 06. 2018. godine u 12.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
11.07.2018. Obaveštenje o obustavi postupka PDF
05. 07. 2018. Odluka o obustavi postupka PDF
14. 06. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
14. 06. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Radovi na sanaciji fasade na objektu stanične zgrade u železničkoj stanici Loznica

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 11/2018
Datum objave: 19. 04. 2018.
Ponude se primaju do: 27. 04. 2018. godine do 09.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 27. 04. 2018. godine u 09.30 časova

Datum Dokument Preuzimanje
31. 05. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
09. 05. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
19. 04. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
19. 04. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Usluga tehničkog pregleda izvedenih radova po projektu Izgradnja Žeželjevog mosta preko reke Dunav u Novom Sadu

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 2/2018
Datum objave: 03. 04. 2018.
Ponude se primaju do: 03. 05. 2018. godine do 12.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 03. 05. 2018 godine u 12.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
30. 05. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
09. 05. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
27. 04. 2018. Pitanja i odgovori 2 PDF
24. 04. 2018. Izmene i dopune 2 PDF
24. 04. 2018. Pitanja i odgovori 1 PDF
16. 04. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
03. 04. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
03. 04. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Nabavka tucanika sa prevozom

Postupak javne nabavke otvoreni postupak
Broj javne nabavke: 7/2018
Datum objave: 18. 04. 2018.
Ponude se primaju do: 18. 05. 2018. godine do 13.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 18. 05. 2018 godine u 13.30 časova,

Datum Dokument Preuzimanje
26. 05. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
23. 05. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
26. 04. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
18. 04. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
18. 04. 2018. Poziv za podnošenje dopuna ponude PDF


Usluga remonta pogonske osovine sa diferencijalom za TMD 911/912

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 20/2018
Datum objave: 15. 05. 2018.
Ponude se primaju do: 23. 05. 2018. 25. 05. 2018. godine do 10.30 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 23. 05. 2018. 25. 05. 2018. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
14.06.2018. Odluka o obustavi postupka PDF
17. 05. 2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda PDF
17. 05. 2018. Izmene i dopune 1 PDF
15. 05. 2018. Konkursna dokumentacija PDF
15. 05. 2018. Poziv za podnošenje ponuda PDF


Javna nabavka signalnih kablova

Postupak javne nabavke male vrednosti
Broj javne nabavke: 152/2017
Datum objave: 15. 12. 2017.
Ponude se primaju do: 22.12.2017. godine do 10.00 časova,
Datum i vreme otvaranja ponuda: 22.12.2017. godine u 11.00 časova

Datum Dokument Preuzimanje
13. 03. 2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru PDF
19. 01. 2018. Odluka o dodeli ugovora PDF
04. 12. 2017. Konkursna dokumentacija PDF
04. 12. 2017. Poziv za podnošenje ponuda PDF