Zbog korona virusa bez putničkih vozova sa Hrvatskom

Železnički prevoznik u putničkom saobraćaju „Srbija Voz“ 15. marta privremeno je obustavio saobraćaj vozova na graničnom prelazu Šid – Tovarnik, sa ciljem sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID – 19 (Korona virus).

Međunarodni putnički vozovi za Zagreb i Ljubljanu saobraćaju sada samo na relaciji Beograd Centar – Šid – Beograd Centar, po važećem redu vožnje.

Dva dana ranije, na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije o zatvaranju graničnih prelaza od 12. marta 2020. godine, a sa ciljem sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID – 19 (Korona virus), „Srbija Voz“ je privremeno obustavio saobraćaj preko železničkog prevoza Bogojevo – Erdut. Vozovi sada saobraćaju prema planiranom redu vožnje do i od pogranične stanice Bogojevo.