Novi sedmogodišnji program HORIZONT EVROPE i reforma zajedničkog preduzeća SHIFT2RAIL

Horizont Evrope (2021-2027), novi okvirni sedmogodišnji program Evropske unije za istraživanje i inovacije, sačinjen je kao deo plana dugoročnog budžeta EU, odnosno Višegodišnjeg finansijskog okvira (MFF). Horizont Evrope, sa budžetom od preko 100 milijardi evra. Ovaj program, koji će stupiti na snagu 1. januara 2021. godine sledbenik je tekućeg sedmogodišnjeg programa HORIZONT 2020 (2014-2020).

Horizont Evrope sastoji se od tri stuba, od kojih je za železnički sektor i saobraćaj značajan stub globalnih izazova i industrijske konkurentnosti (52,7 milijardi evra). On direktno podržava istraživanja koja se odnose na društvene izazove, jača tehnološke i industrijske kapacitete i postavlja misije širom EU, sa ambicioznim ciljevima za rešavanje ključnih problema današnjice (klimatske promene, energija, mobilnost i td.).

Sektorske organizacije CER i EIM konstantno naglašavaju potrebu fokusiranja na domen saobraćaja i mobilnosti u okviru programa Horizont Evrope, kao ključnog činioca privrednog rasta i konkurentnosti Evrope. Na osnovu toga železnički sektor treba da odgovori na izazove svrstane u četiri glavna klastera: digitalizacija, automatizacija, nova rešenja mobilnosti i održiva rešenja.

Takođe, u okviru Horizonta Evrope, evropski železnički sektor koji predvode proizvođači i železnička operativna zajednica, trenutno se raspravlja kako oblikovati narednu generaciju zajedničkog preduzeća Shift2Rail, pa je Generalna skupština CER pozvala članstvo da razmotri svoje učešće, odnosno doprinos  u novoj generaciji Shift2Rail.

Shift2Rail ima za cilj podsticanje i bolju koordinaciju ulaganja u istraživanje i inovacije Unije u železnički sektor, sa aspekta ubrzavanja i olakšavanja tranzicije ka integrisanom, efikasnom, održivom i atraktivnom železničkom tržištu EU, u skladu sa poslovnim potrebama železničkog sektora i opštim ciljem postizanja jedinstvenog evropskog železničkog područja. Konkretno, zajedničko preduzeće S2R bi trebalo da doprinese specifičnim ciljevima definisanim u Beloj knjizi i Četvrtom železničkom paketu, uključujući:

  • poboljšanu efikasnost železničkog sektora u korist javne funkcije;
  • značajno proširenje ili unapređenje kapaciteta železničke mreže, kako bi se železnici omogućilo efikasno nadmetanje na tržištu transportnih usluga i porast udela u prevozu putnika i robe;
  • poboljšanje kvaliteta železničkih usluga odgovaranjem na potrebe putničkih i robnih železničkih operatera;
  • uklanjanje tehničkih prepreka koje predstavljaju smetnju za železnički sektor u pogledu interoperabilnosti;
  • smanjenje negativnih eksternalija koje su povezane sa železničkim saobraćajem.

 

 

Izvor: CER

 

Objavljeno u Međunarodna saradnja i označeno .