U železničkoj stanici Beograd Centar svakodnevno 126 putničkih vozova, stanica spremna za vozove i putnike

Iz železničke stanice Beograd Centar svakodnevno polaze 62 putnička voza, a u nju stižu 64 putnička voza. Sa 126 putničkih vozova dnevno, železnička stanica Beograd Centar, godinu dana nakon što je postala glavna železnička stanica u srpskoj prestonici, potvrđuje da je u potpunosti preuzela svoju ulogu i u punoj meri stavljena u saobraćajnu funkciju.

Železnički saobraćaj u novoj glavnoj stanici Beograd Centar od 1. jula prošle godine funkcioniše bez ikakvih problema, a Prokop je u praksi potvrdio da može da primi znatno veći broj vozova i putnika nego do sada.

Zahvaljujući dobroj organizaciji saobraćaja i rada u samoj stanici, i pored izuzetno velikog broja vozova u Beograd Centru, nema gužve na peronima, pa putnici mogu izuzetno brzo i lako da se smeste u vozove ili izađu iz stanice.

Tome doprinosi i veliki broj informativnih tabli i oznaka koje putnicima omogućavaju lakše i brže snalaženje u samoj stanici.

„Infrastruktura železnice Srbije“ doprinela je da putnici u Beograd Centru imaju sve uslove za komforno putovanje, od prvog dana prateći potrebe putnika i korisnika usluga.

Tako su sredinom juna u rad puštena dva novoizgrađena lifta u Beograd Centru, koji su omogućili putnicima i korisnicima usluga da se sa ulice direktno spuste na šesti peron ili se odatle liftovima popnu do nje. U skladu sa opravdanim zahtevima putnika „Infrastruktura železnice Srbije“ je reagovala, obezbedila potrebna sredstva i izgradila nove liftove u Beograd Centru, koji u ovom objektu u ranijem periodu nisu ni bili projektovani.

Pored toga, u Beograd Centru radi ambulanta Zavoda za zdravstvenu zaštitu železničara, koja može u svakom trenutku da putnicima i posetiocima stanice pruži medicinsku pomoć, kao i policijska stanica, u kojoj stalno dežuraju pripadnici MUP-a.

Putnicima i korisnicima usluga na raspolaganju u Beograd Centru je i kafić, koji se nalazi pored blagajne i čekaonice.

Na staničnim peronima i u čekaonici postavljeni su i automati za hladne i tople napitke, bankomat i menjačnica.

Na šestom peronu, bilo da koristite stepenice ili lift, naići ćete na Info pult „Infrastrukture železnice Srbije“ i Srbija Voza, gde putnici mogu da dobiju osnovne informacije o funkcionisanju železnice i o samoj stanici, kako bi brže i lakše stigli do blagajne, čekaonice ili perona sa kojih im polaze vozovi, ili kako bi stigli do pojedinih delova grada.

„Infrastruktura železnice Srbije“ obezbedila je u stanici Beograd Centar i dvoje invalidskih kolica, kako bi licima sa posebnim potrebama omogućila lakše kretanje kroz ovaj objekat. Takođe, obezbeđena je i rampa za invalide, koja licima sa posebnim potrebama omogućava da sa perona lakše dođu do blagajne, čekaonice i kafića.

Zahvaljujući pristupnim saobraćajnicama koje su izgrađene pre tri godine, za svega dvadesetak minuta se iz centra grada do Beograd Centra može stići autobusima 34 i 36, do stanice se može i trolebusima uz šetnju od oko 250 metara, kolima je nova glavna železnička stanica u Beogradu od centra prestonice udaljena oko dva kilometra, a lako i brzo se do Prokopa i iz udaljenijih delova grada može BG Vozom.

Završetkom prve faze omogućeno je odvijanje železničkog saobraćaja u stanici Beograd Centar na osam od ukupno deset projektovanih koloseka, kao i prijem i otprema putnika na pet od ukupno šest perona, sa svim potrebnim pratećim radovima za organizaciju i kontrolu   saobraćaja vozova i putnika.

Železnička stanica Beograd Centar biće u potpunosti zaokružena kao funkcionalna celina kada budu završeni svi preostali infrastrukturni kapaciteti, od kojih je najznačajniji završetak izgradnje stanične zgrade u Prokopu.

Na taj način, glavni grad i Srbija dobiće modernu železničku stanicu i poslovno-komercijalni centar, koji će na najvišem nivou moći da pruže usluge mnogobrojnim putnicima vozova na domaćim i međunarodnim linijama, beogradski železnički čvor će u potpunosti biti stavljen u funkciju, a ogromna sredstva investirana u protekle četiri decenije konačno će dobiti svoju upotrebnu vrednost.

Objavljeno u Vesti