Priručnik o Četvrtom železničkom paketu

U cilju uspostavljanja konkurentnijeg i efikasnijeg železničkog sektora u odnosu na druge vidove saobraćaja, Evropska unija je usvojila nekoliko paketa pravnih normi koji su od presudnog značaja za evropske železnice. 

Pravne norme iz navedenih paketa, zemlje članice su u obavezi da primene na nacionalnom nivou. Takođe, zemlje koje su na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, dužne su da svoje zakonodavstvo usklade sa normama EU za železnički sektor. 

Kako bi se obezbedile preciznije informacije o budućim obavezama evropskih upravljača železničke infrastrukture i železničkih prevoznika, Agencija EU za železnice (ERA) je objavila poseban priručnik o poslednjem paketu normi EU za železnice, preciznije o Četvrtom železničkom paketu. 

Celokupan Priručnik možete preuzeti ovde:

PRIRUČNIK O ČETVRTOM ŽELEZNIČKOM PAKETU
PDF

Posted in Međunarodna saradnja and tagged .