Generalna skupština železničkog robnog koridora Alpi – Zapadni Balkan u Beogradu

Generalna skupština železničkog robnog koridora Alpi-Zapadni Balkan (u osnivanju) održana je 5.aprila  2018.godine u Beogradu.

„Infrastruktura železnice Srbije“ bila je organizator ovog sastanka, a pored domaćina prisustvovali su i predstavnici kompanija železničke infrastrukture iz Austrije (ÖBB-Infrastruktur AG), Slovenije (SŽ Infrastruktura), Hrvatske (HŽ Infrastruktura) i Bugarske (NRIC).

U svetlu nedavno usvojene Sprovodbene odluke Evropske komisije (EU) 2018/500  o usklađenosti predloga za formiranje železničkog robnog koridora Alpi-Zapadni Balkan sa članom 5. Uredbe (EU) br. 913/2010 Evropskog parlamenta i Saveta, ključni deo sastanka posvećen je diskusiji o procedurama i rokovima za početak rada novog železničkog robnog koridora. Učesnici sastanka su se složili da je glavni cilj koridora unapređivanje konkurentnosti međunarodnog železničkog robnog saobraćaja na ovom pravcu čime će se podržati ekonomski razvoj i saradnja u regionu.

Podsećanja radi, potpisivanjem Sporazuma o transportnoj zajednici Zapadnog Balkana stvorena je pravna osnova za učešće Srbije u železničkim robnim koridorima.

Posted in Međunarodna saradnja and tagged .