Održana konferencija o efikasnoj primeni „tehničkog stuba“ Četvrtog železničkog paketa

Evropska komisija i Agencija Evropske unije za železnički saobraćaj (ERA) planiraju da održe nekoliko konferencija za promovisanje najboljeg načina za primenu „tehničkog stuba“ Četvrtog železničkog paketa na nacionalnom nivou.

Podsećanja radi, tehnički stub podrazumeva pravne norme koje se tiču unapređenja bezbednosti, interoperabilnosti, kao i budućih nadležnosti ERA.

Na prvoj konferenciji ove vrste, koja je održana 26. aprila u Budimpešti, razgovaralo se o izmenama koje tehnički stub donosi posebno u pogledu autorizacije voznih sredstava, izdavanja sertifikata o bezbednosti, kao i u pogledu odobrenja za pružne komponente Evropskog sistema za upravljanje železničkim saobraćajem (ERTMS).

Kako bi se norme tehničkog stuba adekvatno primenile na nacionalnom nivou, Evropska komisija planira da usvoji takozvane sprovedbene i delegirane akte. Reč je o vrsti normi koje su uvedene Ugovorom iz Lisabona, koje usvaja Evropska komisija kako bi se izmenio samo određeni segmenti nekog pravnog akta ili kako bi se norma jednostavnije primenila u okviru zemalja članica. U ovom slučaju Evropska komisija će usvojiti ove norme kako bi se odredbe tehničkog paketa jednostavnije implementirale na nacionalnom nivou i kako bi se ispoštovao rok za primenu normi tehničkog stuba (tri godine nakon zvaničnog objavljivanja u Službenom glasniku).  

Planirano je da se naredne konferencije u ovoj oblasti održe u Helsinkiju (10. Maj), Valeti (23.maj), Berlinu (7. Jun) i Briselu (20.jun).

Objavljeno u Međunarodna saradnja i označeno .