Sastanak CER i agencija EU o železničkim aplikacijama evropskog Globalnog navigacionog satelitskog sistema (GNSS)

Na inicijativu Libora Lochmana, izvršnog direktora CER, 8. novembra, u sedištu GSA (Agencija EU za globalni navigacioni satelitski sistem), u Pragu, održan je sastanak između CER-a, kao predstavnika železničkog sektora, i tri evropske agencije; GSA, Shift2Rail i Agencije za železnice EU (ERA).

Sastanak CER i agencija EU o železničkim aplikacijama evropskog Globalnog navigacionog satelitskog sistema (GNSS)

Inicijator sastanka, Libor Lochman, izvršni direktor CER, naglasio je potrebu i značaj bliže saradnje i koordinacije učesnika po pitanju koncepata železničke primene evropskog Globalnog navigacionog satelitskog sistema (GNSS), naročito u oblasti upravljanja železničkim saobraćajem, bezbednosti i funkcionalnostima interoperabilnosti.

Daniel Lopour (GSA) je izvestio učesnike o trenutnim aktivnostima i projektima u oblasti aplikacija za upravljanje i bezbednost železničkog saobraćaja. Pri tome je naglašena potreba uspostavljanja bolje koordinacije sa Evropskom svemirskom agencijom (ESA).

Carlo Borghini, izvršni direktor Shift2Rail, zamolio je za bolju komunikaciju u pogledu rezultata projekata GSA, koji mogu biti od velike koristi za projekte u okviru S2R.

Josef Doppelbauer,  izvršni direktor ERA, insistirao je na razjašnjenju pitanja u pogledu dostupnih standarda  za sertifikaciju tehnologija za unapređenje ERTMS, posebno za pozicioniranje i odometriju vozova.

Dogovoreno je da se sledeći sastanak održi za 6-8 meseci kako bi se analizirale dotadašnje aktivnosti i procenio stepen i kvalitet saradnje.

Podsećanja radi, GALILEO je evropski navigacioni satelitski sistem koji na globalnom nivou daje podatke o geopoziciji. GALILEO je sličan američkom  NAVSTAR-GPS, ruskom sistemu GLONASS i kineskom COMPASS sistemu.

GALILEO treba da funkcioniše sa 30 satelita (27 plus 3 satelita u rezervi, spremnih za rad u slučaju kvara osnovnih satelita), koji kruže na visini od 23.260 km, brzinom od 3,6 km/s, i mrežom zemaljskih stanica koje kontrolišu satelite. Uređaji sa prijemnikom za navigacione sisteme, kao što su između ostalih i pametni telefoni, moći će da odrede svoju poziciju sa tačnošću od 4 metra. Do sada je u orbitu oko Zemlje lansirano 14 satelita.

GALILEO je na počektu koncipiran samo u civilne svrhe, ali je u julu 2008. godine, Evropski parlament doneo odluku da se koristi i za operacije koje su vezane za Evropsku sigurnost i odbrambenu politiku (ESVP).

Zajedničko preduzeće SHIFT2RAIL („Prelaz na železnicu“), javno-privatno partnerstvo za istraživanje i tehnološke inovacije u železničkom sektoru, osnovano je 7. jula 2014. godine (Uredba EU 642/2014), sa ograničenim trajanjem, do 31. decembra 2024. godine. Osnovali su ga Evropska unija, koju predstavlja Evropska komisija i članovi osnivači. Aktivnosti zajedničkog preduzeća S2R finansiraće zajednički Evropska unija (sredstava iz Okvirnog programa EU Horizont 2020 ) i članovi osnivači (Alstom, Ansaldo STS, Bombardier, Siemens, Thales, CAF, Traffikverket i Network Rail). Pridruženi članovi S2R su pravni subjekti, grupacije ili konzorcijumi pravnih subjekata sa poslovnim sedištem u državi članici ili zemlji pridruženoj Okvirnom programu Horizont 2020.

Istraživački rad u okviru S2R se sprovodi preko pet stubova, odnosno inovacionih programa (IPs):

  1. (IP1) Efikasne tehnologije u pogledu energije i mase za vozove velikog kapaciteta (vozna sredstva)
  2. (IP2) Napredni sistemi za upravljanje i kontrolu saobraćaja
  3. (IP3) Isplativa infrastruktura velikog kapaciteta
  4. (IP4) Informatička rešenja za privlačni železnički saobraćaj bez zastoja (putnički saobraćaj)
  5. (IP5) Tehnologije za održivi i atraktivni robni saobraćaj
Posted in Međunarodna saradnja and tagged .