Formirano nezavisno regulatorno telo za pristup transportnoj infrastrukturi u Češkoj

Češka Vlada je usvojila poseban akt kojim se odobrava uspostavljanje nezavisnog regulatornog tela za pristup transportnoj infrastrukturi (UPDI- Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře).

Ovo regulatorno telo biće nadležno za obezbeđenje nediskriminisanog pristupa državnih i privatnih, putničkih i robnih operatera železničkoj infrastrukturi, kao i za rešavanje sporova između upravljača infrastrukture i železničkih operatera. Takođe, UPDI biće nadležno za rešavanje sporova u pogledu putarina za kamione, kao za sporove između avio operatera i aerodroma.

UPDI će imati 20-30 zaposlenih i počeće sa radom od 1. aprila. 2017. godine. Ovim regulatornim telom upravljaće predsednik, koga će imenovati Vlada ove zemlje.

Uspostavljanje nezavisnog regulatornog tela za pristup transportnoj infrastrukturi u Češkoj je u skladu sa zahtevima pravnih normi Evropske unije.

Izvor: CER Monitor i Odeljenje za međunarodnu saradnju

Posted in Međunarodna saradnja and tagged .