Службени гласник број 05, 2016. година

Download

- Stars (0)

1401 Downloads

Owner: InfrAdmin

Version: 1.0

Last Updated: 02-03-2016 15:03

DescriptionPreviewVersions
sluzbeniglasnik5.pdf

 

    1. Влада Републике Србије и Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе у погледу финансирања трошкова управљања железничком инфраструктуром у складу са законом којим се уређује железница.

 

    1. Продужава се мандат вршиоцима дужности извршних директора Акционарског друштва за управљање јав- ном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд на још један период од шест месеци

 

Posted in Uncategorized.