Небојша Шурлан именован је 28. маја 2020. године за вршиоца дужности генералног директора “Инфраструктуре железнице Србије”.

CURRICULUM VITAE SRB
CURRICULUM VITAE ENG