Нови изглед новосадске станице

Друга фаза реконструкције станичне зграде, која је обухватила и уређење станичног вестибила, започела је одмах након отварања пруге Београд – Нови Сад марта 2022. године.

Прва фаза радова у станичној згради Нови Сад је извођена пре отварања и пуштања у саобраћај брзе пруге Београд – Нови Сад, и успешно је завршена. Реализација прве фазе радова била је неопходна, како би се створили услови да воз за брзину од 200 км/сат саобраћа између Београда и Новог Сада. Након отварања пруге Београд – Нови Сад приступило се наставку радова у станичној згради.

Радови друге фазе реконструкције железничке станице Нови Сад обухватали су : замену мермерних површина на комплетној станичној згради, изолатерске радова на плочи станичне зграде, завршетак колосечних капацитете у станици Нови Сад, изградњу галерије у вестибилу, замену мермерних површина у комплетном вестибилу, замена комплетне столарије у станичној згради, уређење шалтерских простора и радове на чекаоницама, замена мермера, електро и термо технички радови.

Завршетак радова у станичној згради обухватио је и завршетак радова у свим техничким просторијама (Центар за даљинско управљање – завршен, Телекоманда –  велика сала – радови се изводе, канцеларија отправника возова – грађевински завршена, релејна и ТК просторије као и низ техничких просторија су завршени)

Током извођење ових радова у претходном периоду, било је неопходно изместити шалтере путничких благајни, чекаонице, тоалете итд. Током извођења радова, ово измештање је изведено у малом холу који је опремљен са 4 шалтера путничких благајни, тоалетом и чекаоницама и потходником који повезује станичну зграду са свим перонима путници се усмеравају на возове.

Већ по завршетку друге фазе радова, у функцију су враћени реконструисани шалтери путничких благајни и чекаонице у станичном вестибилу.

По завршетку реконструкције железничке станице Нови Сад, наставља се партерно уређење станичног трга, односно простора испред станичне зграде. 

Првобитна зграда железничке станице Нови Сад налазила се на месту данашње Лиманске пијаце и изграђена је 1882. године. Годину дана касније, 5. марта 1883. године, у Нови Сад стиже први воз – из правца Суботице. Пруга ка Земуну пуштена је у саобраћај 10. децембра 1883. године.

Садашња железничка станица Нови Сад изграђена је 1964. године, у исто време када се радио и мост преко Дунава (Жежељев мост). У склопу изградње железничке станице према тадашњем урбанистичком плану измештан је комплетан чвор Новог Сада из центра града на тада периферији града Новог Сада.

Од пуштања у рад железничке станице Нови Сад до пре пар година нису вршене никакве значајне реконструкције станичне зграде.

Posted in Вести.