Почела изградња новог железничког „Томашевачког моста“ на прузи Панчево – Зрењанин

 Уговор на изградњи новог „Томашевачког моста“ Инфраструктура железнице Србије закључила је са „Extra-auto transportom“, у заједничкој понуди са фирмама „Брикен“, „ЗГОП“ и „Триопројект“. Вредност уговора је нешто више од једне и по милијарде динара, укључујући и ПДВ.

Постојећи железничко – друмски Томашевачки мост који је изграђен 1880. године, ускоро више неће бити у употреби. Реч је о мосту између Орловата и Томашевца, који се налази на регионалној, једноколосечној, неелектрифицираној прузи Панчево Главна – Зрењанин – Кикинда – државна граница. У наредном периоду такође је планирана модернизација читаве ове пруге.

Томашевачки мост служио је за одвијање железничког и друмског саобраћаја, што је деценијама доводило до проблема, јер када су пролазили возови, није био могућ друмски саобраћај.

Досадашњом техничком документацијом и елаборатима о прегледима стања Томашевачког моста утврђено је да није исплативо улагање у постојећу мостовску конструкцију и да је потребна изградња новог објекта.

У складу са тим Инфраструктура железнице Србије започела је изградњу новог железничког моста преко Тамиша, између Орловата и Томашевца, који ће се налазити  у километру 63+102, недалеко од постојећег.

Истовремено и Путеви Србије планирају изградњу новог друмског моста са изградњом обилазнице око Орловата. То значи да ће у наредном периоду преко Тамиша код Орловата постојати два моста – железнички и друмски. 

Постојећи Томашевачки мост био је у употреби пуних четрнаест деценија и представља најстарији мост овог типа у Србији, симболизујући историју Баната и железничку традицију која је посебно изражена у овом делу Србије. Због тога су грађани , стручна и најшира јавност више пута показали заинтересованост да се стари мост сачува.

Инфраструктуре железнице Србије покренула је зато иницијативу да се постојећи железничко – друмски Томашевачки мост, сачува и након што у потпуности престане да буде у употреби, сматрајући да је посебно за Зрењанин од значаја да стари мост буде сачуван као индустријско и техничко наслеђе, у светлу чињенице да ће овај  Град бити Престоница културе 2025.

Posted in Вести.