Ускоро изградња Јединственог диспечерског центра

Јединствени диспечерски центар, као први такав објекат не само у Србији и региону, веома је битан пројекат у оквиру свеобухватне модернизације српских железница за безбедност, контролу и управљање железничким саобраћајем, који треба да обједини овај целокупан систем и железничку функцију.

Нови Јединствени диспечерски центар чиниће Оперативно – управљачки и надзорни центар Србије у Макишу, са регионалним диспечерским центрима у Новом Саду, Нишу и Пожеги. 

Реч је о модерном диспечерском центру са системима за управљање и контролу железничког саобраћаја. Јединствени диспечерски центар омогућиће подизање нивоа безбедности железничког саобраћаја на највиши ниво, ефикасније управљање железничког саобраћаја на српским пругама, као и оптималну искоришћеност инфраструктурних капацитета за потребе теретног и путничког саобраћаја.

Пројекат изградње Јединственог диспечерског центра  подразумева диспечерску централизацију и енергетске уређаје, обезбеђивање потребних врста везе, изградњу пратеће инфраструктуре, стварање аутоматизованих система и рачунарског комплекса, испоруку одговарајуће опреме, уградњу техничких средстава за безбедност, као и стварање услова за дијагностику композиција за време кретања воза.

Ефекти изградње Јединственог диспечерског центра као центра за јединствени надзор, управљање и планирање железничког саобраћаја на српским пругама су: висока поузданост између планирања и реализације железничког саобраћаја, централизација и аутоматизација оперативних процеса вођења саобраћаја, тачност, аутоматска регулација саобраћаја са циљем повећања пропусне моћи, помоћ у организацији саобраћаја за време већих кварова на железничкој инфраструктури, обавештавање путника, превозника и учесника у саобраћају о реалној саобраћајној ситуацији и слично.

Јединствени диспечерски центар омогућиће аутоматску контролу железничких возила у саобраћају, као и тренутни пренос додатних информација од значаја за безбедност саобраћаја, као што су: деформације шина, кретање и позиције возова, одрони, крађе или неовлашћена кретања у зони пруге.

У оквиру изградње новог система диспечерске централизације биће постављено укупно 139 нових уређаја, и за изградњу система управљања напајањем још 81 нови уређај, a биће модернизована и целокупна телекомуникациона инфраструктура.

Јединствени диспечерски центар обухватиће све пруге којима тренутно управља „Инфраструктура железнице Србије“, као и будућу пругу за велике брзине између Београда и Суботице.

За зграду у којој ће бити изграђен Јединствени диспечерски центар одабран је објекат у којем се сада налазе Телекоманда у Макишу.

С обзиром да је реч о објекту изграђеном пре скоро педесет година, зграда Телекоманде у Макишу биће потпуно обновљена како би у њој могао успешно да функционише Јединствени диспечерски центар.

Биће реконструисано око 4.000 квадратних метара простора и уређено око 4.500 квадратних метара простора око објекта. Радови у овој објекти обављаће се фазно, како би Телекоманда у Макишу током извођења радова остала у функцији.

Извођач радова је компанија РЖД Интернешнл, а финансирање је обезбеђено из руског кредита за модернизацију српских железница и учешће из буџета Републике Србије.

Постојећи систем за управљање железничким саобраћајем у Србији данас чине три центра за даљинско управљање, у Топчидеру, Нишу и Новом Саду, и три телекомандна центра, у Макишу, Нишу и Пожеги.

Овакав систем изграђен је у највећој мери пре три до четири деценије и технолошки је застарео, превазиђен, разноврстан по типу телекомуникационих и сигнално-сигурносних уређаја, разједињен и у техничко-технолошком смислу тешко задовољава потребе и постојећег саобраћаја, а не може да одговори захтевима модернизоване инфраструктуре и брзих пруга за 200 км/сат.

Када Јединствени диспечерски центар буде изграђен и највећи број нових пруга буде завршен и прикључен на овај систем, а то је у наредних пет, шест година, српске пруге биће у рангу са развијеним европским железницама, као део мреже најсавременијих саобраћајница, а у складу са потребама, интересима и жељама наше државе, привреде, грађана и свих корисника услуга. 

Posted in Вести.