Мерна кола Инфраструктуре железнице Србија на пругама у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине

На тај начин “Инфраструктура железнице Србије” је започела са реализацијом Уговора о пословно техничкој сарадњи са “Жељезницама Републике Српске” и “Жељезницама Федерације Босне и Херцеговине” у области железничког грађевинарства и примени бесконтактног система за мерење параметара геометрије колосека у провери и оцени стања пруга.

Са тим циљем до 26. новембра 2023. године планирана су мерења параметара геометрије колосека на пругама “Жељезница Републике Српске” и “Жељезница Федерације Босне и Херцеговине” савременим мерним колима.

Инфраструктура железнице Србије донела је одлуку да „Жељезницама Федерације Босне и Херцеговине“, као и „Железницама Републике Српске“ пружи услуге једнократног мерења параметара геометрије колосека на њиховим пругама, уз плаћање директних трошкова услуга. Снимања се обављају у периоду  када мерна кола „Север 1435“ нису активна на мрежи српских пруга.

На тај начин Инфраструктура железнице Србије и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре својим конкретним деловањем дају допринос и пружају подршку напорима Жељезница Федерације Босне и Херцеговине и Жељезница Републике Српске да покрену неопходне инвестиционе послове на обнови и модернизацији своје железничке инфраструктуре, истовремено развијајући железничке односе и сарадњу у региону.

Инфраструктура железнице Србије располаже савременим мерним колима типа „Север 1435“ за мерење параметара геометрије колосека. Набављена су пре три године, захваљујући кредиту Европске банке за обнову и развој, а до сада су у Србији коришћена на већем броју пруга, укључујући и брзу пругу за брзине од 200 км/сат

Ово је било први пут након четири деценије да је „Инфраструктура железница Србије“ набавила мерна кола, за потребе мерења геометрије колосека и технички надзор над српским пругама. „Инфраструктура железнице Србије“ до сада је имала само једна мерна кола, набављена пре пуних четрдесет година, са превазиђеном технологијом мерења и са скромним техничким могућностима.

Шинско возило типа „Север 1435“, снима и прати техничке параметре железничког колосека, да би се на основу добијених информација констатовало стање пруге  и утврдили сви други елементи од значаја за одржавање колосека. Возило је опремљено најсавременијим бесконтактнимсистемом мерења геометрије колосека, који омогућава вршење прегледа великом брзином, док  иновативни софтвер  омогућава преглед у реалном времену са могућношћу анализе података.

Posted in Вести.