Железничка станица Београд Центар модерна, квалитетна и по највишим стандардима – нема прокишњавања станичног објекта, вода на пероне и колосеке продире кроз дилатационе отворе на бетонској плочи

Тенденциозно је и злонамерно тврдити да новоизграђена железничка станица Београд Центар у Прокопу „прокишњава“, јер то – није тачно.

Овај проблем ће бити дефинитивно и коначно решен када радови на простору железничке станице Београд Центар буду завршени и сви објекти у потпуности изграђени, средином 2025. године.

Вода у станици Београд Центар појављује се када су велике падавине, и пролази кроз дилатационе отворе на бетонској плочи, на коти 105 у Прокопу. Реч је о бетонској плочи изнад станичних колосека и перона у Прокопу, на којој је изграђена нова станична зграда и на којој се сада граде комерцијални објекти и садржаји.

Бетонска плоча на коти 105 у Прокопу површине је око 50 хиљада квадратних метара и састављена је од 30 сегмената. То значи да на бетонској плочи постоји 29 дилатационих отвора, од којих је сваки дужине 125 метара и ширине 8 до 10 центиметара. Током извођења радова,  хидроизолација на бетонској плочи на коти 105 је делимично скинута и угрожена. Та хидроизолација је и пре тога била у лошем стању,  јер је последњи пут у Прокопу рађена још пре 24 године. Али, чак и да је та хидроизолација нова, због обима и врсте радова током изградње нове станичне зграде, а затим и сада када се граде објекти комерцијалног садржаја, као и због тешке механизације која се на коти 105 користи, вода приликом великих падавина опет би нашла свој пут кроз дилатационе отворе до станичних перона и колосека. Ти отвори се због радова који су и даље у току шире и скупљају, што је њихова основна функција, стварајући могућност да вода пролази кроз бетонску плочу.

Поред тога, свакако на пролазак воде кроз коту 105  до колосека и перона утиче и извођење различитих грађевинских радова у оквиру изградње нових комерцијалних објеката и садржаја у Прокопу, који обухватају неминовно и бушење посатојеће бетонске плоче.

Изградња нових објеката на коти 105 у Прокопу није део пројекта изградње нове железничке станице Београд Центар.

Дакле, пролазак воде кроз бетонску плочу на коти 105 до станичних перона и колосека резултат је тренутне ситуације  у железничкој станици Београд Центар.

Доказ ове тврдње је и чињеница да пре почетка извођења радова у Прокопу није било проблема са продором воде кроз бетонску плочу на коти 105 приликом великих падавина.

Инфраструктура железнице Србије у сарадњи са извођачима радова предузима активности да се на најмању могућу меру сведу  негативне последице продора воде на пероне током падавина.

Ангажовани су стручњаци како би се додатно урадила и појачала хидроизолација на на коти 105 у Прокопу, али проблем представљају временски услови неопходни да се овај посао реализује. Поред тога, од извођача радова у Прокопу траже се нова техничка решења, која ће омогућити да и у условима извођења великих и обимних грађевинских радова вода не продире на колосеке и пероне.

И најзад, у таквим ситуацијама Инфраструктура железнице Србије појачаће службе за одржавање овог железничког објекта,  како би се последице максимално смањиле.

 Међутим, према мишљењу стручњака грађевинске и архитектонске струке, шта год да се буде превентивно предузимало у Прокопу, проблем воде постојаће у мањој или већој мери  докле год буду трајали радови у станици.

Posted in Вести.