За нови железнички “Томашевачки мост” преко Тамиша при крају израда пројектно-техничке документације, следи расписивање јавне набавке за радове на градњи моста

„Томашевачки мост“ преко Тамиша изграђен је као железнички пре више од 140 година. Налази се на прузи Панчево Главна – Зрењанин – Кикинда – државна граница (Јимболиа). Пруга је неелектрифицирана и једноколосечна.

Годинама уназад на мосту се поред железничког одвијао и друмски саобраћај, што је доводило до проблема, јер када су пролазили возови, није био могућ друмски саобраћај.

Према до сада урађеним елаборатима постојећи мост није више за употребу у погледу одвијања друмског саобраћаја.

Држава Србија и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у 2023. години по први пут обезбедили су средства за мост у Томашевцу у износу од 1,347 милијарди динара, за потребе Инфраструктуре железнице Србије и реализације овог пројекта.

„Инфраструктура железница Србије“ покренула је поступак градње новог моста, у његовој непосредној близини, расписујући јавну набавку за тендер за израду Идејног пројекта. Овај тендер садржи и израду Студије оправданости, као и Студије о процени утицаја на животну средину. У току су завршне активности на изради пројектно-техничке документације.

Задатак аутора идејног пројекта моста преко Тамиша био је да обезбеди економично конструктивно решење које је у складу са највишим постојећим стандардима, прописима и условима железничког саобраћаја.

Када нови мост буде изграђен, преко моста ће бити обезбеђена брзина возова до 100 километара на час.

Posted in Вести.