Генерални директор Инфраструктуре железнице Србије Небојша Шурлан на Генералној скупштини Заједнице европских железница у Пољској: Финансирање, интереси и будућност железнице најзначајније теме

На скупштини ЦЕР-а говорио је и генерални директор Инфраструктуре железнице Србије Небојша Шурлан, који је учеснике скупа упознао са пројектима модернизације железничке инфраструктуре у Србији. Oн је том приликом посебно истакао успешну сарадњу Инфраструктуре железнице Србије са Европском инвестиционом банком у реализацији тих пројеката и представнике европских железница упознао колику улогу и значај има када ЕИВ учествује у финансирању пројеката модернизације у Србији.

Истовремено, Шурлан се током ових разговора информисао и о правцима развоја железнице на Старом континенту и са својим колегама разменио искуства о даљем напретку и свим  компаративним предностима када је о овом саобраћајном систему реч.

Након поздравних говора председавајућег CER-а и генералног директора Пољских државних железница на Генералној скупштини, одржана је уводна сесија и размена мишљења о финансирању железница, којој је присуствовао и Kris Peeters, подпредседник Европске инвестиционе банке.

На Скупштини Заједнице европских железница било је речи о приоритетима будуће политике  CER-a и активностима које ова организација предузима са циљем лобирања за интересе железничког сектора пред институцијама Европске Уније. Међу тим активностима су: ажурирање Документа о ставу о ревизији Смерница за државну помоћ железницама, затим Уредба о управљању капацитетима и саобраћајем у европском железничком простору, успостављање јединствене методологије за израчунавање емисије гасова стаклене баште различитих видова транспортних услуга, као и унапређење услуга за кориснике и питање могућих извора финансирања железнице.

У оквиру једне од  кључних тема, презентоване су активности које CER спроводи у циљу промовисања запошљавања жена у железничком сектору. Све чланице CER-а су позване да дају приоритет имплементацији посебног Споразума са мерама за унапређење положаја жена на железници, чији  потписник је и Инфраструктура железнице Србије.

Након административних и статутарних питања, извршен је избор председника, 4 подпредседника и 11 чланова Управног одбора за период 2024-2025, а било је речи и о будућем процесу попуњавања позиције извршног директора (у периоду након 2024. године). У даљем току састанка представљени су очекивани резултати у текућој години, као и предлог буџета и износи чланарина за наредну годину.

Генерална скупштина Заједнице европских железница и инфраструктурних компанија организована  је у исто време када је у Гдањску одржан и велики Интернационални железнички сајам ТРАКО.

Posted in Вести.