У току реконструкција пруге Орловат – Лукићево

Укупно ће бити реконструисано 11 километара пруге. Од тога, биће урађено 9 километара отворене пруге, један километар железничке тријангле, као и један километар станичних колосека. Такође, биће замењено и шест скретница.

На овој траси предвиђено је да се замени постојећи горњи слој пруге што укључује постављање нових шина, бетонских прагова, као и новог слоја туцаника.

До средине јула је између Орловата и Лукићева демонтиран стари и монтиран нови колосек на бетонским праговима, у укупној дужини од око шест километара, а обављен је и истовар шина.

До прошлог месеца обављено је и машинско решетање засторне призме у дужини од четири километра, постављене су банкине, а у станици Зрењанин фабрика обављена је демонтажа старих шинских поља. 

На деоници Орловат- Распутница-Лукићево радници су обавили замену скретничке грађе.

Реконструкција деонице Орловат Стајалиште – Лукићево, након завршетка радова између Титела и Орловата, представља наставак планиране обнове пруге до Кумана.  

Након уређења горњег строја пруге на деоницама  Орловат Стајалиште – Лукићево и Орловат – Распутница – Лукићево предвиђено је да носивост пруге буде повећана на максималне  22,5 тона по осовини, што ће омогућити знатно боље и ефикасније  одвијање теретног саобраћаја.

Инвеститор овог пројекта којим се наставља обнова пруга на територији Војводине је „Инфраструктура железнице Србије“.

Извођач радова је предузеће „ЗГОП“  из Новог Сада, а рок за завршетак радова је 180 дана.

Последњи пут радови на овој прузи обављени су пре шест деценија.

Брзина возова пре реконструкције износила је до 40 километара на сат. 

Posted in Вести.