У току реконструкција пруге Орловат – Лукићево

Укупно ће бити реконструисано 11 километара пруге. Од тога, биће урађено 9 километара отворене пруге, један километар железничке тријангле, као и један километар станичних колосека. Такође, биће замењено и шест скретница.

На овој траси предвиђено је да се замени постојећи горњи слој пруге што укључује постављање нових шина, бетонских прагова, као и новог слоја туцаника.

До средине јула је између Орловата и Лукићева демонтиран стари и монтиран нови колосек на бетонским праговима, у укупној дужини од око шест километара, а обављен је и истовар шина.

До прошлог месеца обављено је и машинско решетање засторне призме у дужини од четири километра, постављене су банкине, а у станици Зрењанин фабрика обављена је демонтажа старих шинских поља. 

На деоници Орловат- Распутница-Лукићево радници су обавили замену скретничке грађе.

Реконструкција деонице Орловат Стајалиште – Лукићево, након завршетка радова између Титела и Орловата, представља наставак планиране обнове пруге до Кумана.  

Након уређења горњег строја пруге на деоницама  Орловат Стајалиште – Лукићево и Орловат – Распутница – Лукићево предвиђено је да носивост пруге буде повећана на максималне  22,5 тона по осовини, што ће омогућити знатно боље и ефикасније  одвијање теретног саобраћаја.

Инвеститор овог пројекта којим се наставља обнова пруга на територији Војводине је „Инфраструктура железнице Србије“.

Извођач радова је предузеће „ЗГОП“  из Новог Сада, а рок за завршетак радова је 180 дана.

Последњи пут радови на овој прузи обављени су пре шест деценија.

Брзина возова пре реконструкције износила је до 40 километара на сат. 

Објављено у Вести