Блокадама пруге угрожава се безбедност људи и железничког саобраћаја

Подсећамо да је зауставни пут воза између седамсто и хиљаду метара, да воз не може да се у месту заустави, нити да скрене са пруге и да је тренутна реакција у таквим ситуацијама немогућа. Све то може представљати потенцијалну опасност по безбедност људи уколико се без дозволе крећу пругом, прелазе преко ње или стоје на колосеку.

Такође, изнад железничке пруге налази се контактна мрежа, кроз коју пролази струја напона од 25 хиљада волти. Да би се догодио струјни удар из контактне мреже, није потребно да се каблови контактне мреже додирну, већ је довољно да се уђе у струјно коло, које може бити и по неколико метара удаљено од каблова контактне мреже. А такви случајеви најчешће се завршавају трагично или са тешким последицама.

Када се све ово има у виду, јасно је да било какво неовлашћено и неодговорно кретање по железничкој инфраструктури  може да угрози животе људи.

Блокада пруге и обустава железничког саобраћаја због свега овога представља директно угрожавање безбедности и поигравање са људским животима.

Само уколико сви воде рачуна о личној безбедности, понашају се савесно и одговорно, поштују прописе и прелазе преко пруге само на местима која су предвиђена за то, безбедност саобраћаја биће очувана и не може бити угрожавања људских живота.

Било какве блокаде пруга и обуставе саобраћаја возова на српским пругама зато су неприхватљиве не само за законског становишта, већ највише због безбедности људи и железнице.

Инфраструктура железнице Србије због свега овога још једном од свих тражи максималну озбиљност и одговорност када је железнички саобраћај у питању, како на било који начин људски животи не би били угрожени.

Posted in Вести.