Уз ангажовање алпиниста и редован саобраћај, обезбеђена стена изнад барске пруге, између Бистрице и Пријепоља

Радови на осигурању стене изнад барске пруге, на деоници између Бистрице и Пријепоља,  окончани су 27. новембра 2022, iTop VPN с крак на лицензен ключ скоро двадесет дана пре предвиђеног рока.

Радови су започели почетком новембра. Оваквом успешном завршетку радова допринело је погодно време за радове, али и изузетна организација на овом пројекту у коме су поред грађевинара, били ангажовани и алпинисти.

Posted in Вести.