Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: Расписан тендер за пројектовање и изградњу 58 путних прелаза у Србији

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре расписало је тендер за пројектовање и изградњу 58 пружних прелаза у Србији, који је подељен у две партије.
Прва партија обухвата пројектовање и изградњу 36 прелаза преко пруге на укупно десет железничких праваца. То су путни прелази на пругама Рума – Шабац – укрштање Доња Борина – државна граница – (Зворник-Нови); Београд центар – Панчево главна – Вршац – државна граница – (Стамора Моравита); Суботица – Богојево – државна граница – (Ердут) и Врбас – Сомбор. У оквиру ове партије планирана је изградња прелаза и на пругама Лапово – Краљево – Лесак – Косово Поље – Ђенерал Јанковић – државна граница – (Волково); Сталаћ – Краљево – Пожега; Црвени крст – Зајечар – лука Прахово; Београд – Младеновац – Лапово – Ниш – Прешево – државна граница – (Табановце); Панчево главна – Зрењанин – Кикинда – државна граница – (Јимболиа) и Београд – Ресник – Пожега – Врбница – државна граница. Друга партија обухвата 22 прелаза на пругама Београд – Ресник – Пожега – Врбница -државна граница и Београд – Младеновац – Лапово – Ниш – Прешево – државна граница – (Табановце).
Циљ је, наводи се у тендеру, повећање безбедности на укрштањима пруга и путева, а набавка се финансира из кредита Светске банке, у оквиру Пројекта за олакшавања трговине и транспорта на Западном Балкану.
Обим радова обухвата пројектовање, грађевинске радове, набавку, монтажу и пуштање у рад 58 путних прелаза. Тендер је отворен до 11. crackother.com јануара 2023. године, а предвидјено је да реализација уговора почне у фебруару 2023. године, са максималним трајањем од 18 месеци.
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре расписало је и тендер за услуге техничке контроле и надзора пројеката за унапређење железничких путних прелаза у Србији.

Posted in Вести.