Због крађе делова контактне мреже на брзој прузи Београд – Нови Сад, угрожена безбедност саобраћаја, велике материјалне штете и кашњења возова

Крађом делова контактне мреже на брзој прузи директно се угрожава безбедност саобраћаја и готово је несхватљиво да неко на такав начин доводи у питање не само изузетно вредну  железничку имовину, већ и људске животе. У ситуацији када држава издваја огромна финансијска средства за модернизацију српских железница, када градимо брзу пругу и набављамо најсавременије возове у интересу свих грађана, оваквим крађама се умањује значај тих улагања и наноси велика материјална штета железничком систему. Истовремено, поверење код путника које је железница повратила брзом пругом (а подсећамо да је њоме већ путовало више од милион путника), оваквим крађама лако може да буде поново изгубљено.

„Инфраструктура железнице Србије“ зато поново упозорава да се не краду делови железничке инфраструктуре, посебно када је реч о брзој прузи, јер се на тај начин директно угрожава безбедност железничког саобраћаја и људски животи.

Зато реакције свих државних органа и казнена политика морају бити адекватне могућим последицама оваквих крађа.  

Наиме, најпре су у суботу, 8. октобра 2022. године украдене четири чврсте тачке на деоници брзе пруге између Земуна и Батајнице, по две на левом и десном колосеку.  Због тога је на овом делу брзе пруге била уведена лагана вожња од 20 километара на сат, што је проузроковало кашњење путничких возова и поремећај у организацији железничког саобраћаја у београдском железничком чвору. Стручне службе „Инфраструктуре железнице Србије“ су санирале контактну мрежу, замениле украдене делове и оспособили је за редован саобраћај у недељу, 9. октобра у раним јутарњим сатима.  Крађе су пријављене МУП-у, извршен је увиђај, а стручне службе „Инфраструктуре железнице Србије“ обишле су и преконтролисале читаву брзу пругу.

Међутим, током претходне ноћи украдене су чврсте тачке и на сва четири колосека деонице брзе пруге између Старе Пазове и Нове Пазове, због чега су поново морале да буду уведене лагане вожње.

Чврсте тачке возног вода контактне мреже служе да обезбеде стабилност возног вода односно  једног затезног поља (дужине до 1600 метара) која се налази на средини затезног поља, а дужина је од 100 до 130 метара. Чврсте тачке су редовно под напоном од 25 хиљада волти. Крађом чврстих тачака возног вода контактне мреже угрожава се њена стабилност. Да би се омогућио саобраћај са електро вучом у условима крађа чврстих тачака КМ врши се ограничење брзине саобраћаја са електро вучом (увођењем тзв. лаганих вожњи) са 20 до 30 km/h. Вредност једне чврсте тачке је нешто више од 100.000 динара, не рачунајући додатне трошкове, а индиректна штета због увођења лаганих вожњи, оштећења на возним средствима превозника и интервенција стручних служби са механизацијом на замени је знатно већа.

Ове године, посебно на пругама од Београда ка Ужицу и ка Шиду било је више крађа чврстих тачака контактне мреже, због чега су на појединим деоницама готово свакодневно увођене лагане вожње.

Posted in Вести.