Ове године планирана реконструкција 55 железничких станица,обезбеђено 360 милиона динара наменских средстава


Наиме, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за уређење 55 железничких станица и станичних зграда у 2022. години обезбедило је 360 милиона динара наменских средстава. Од тог износа, 30 милиона динара опредељено је за израду техничке документације и надзор над радовима на реконструкцији и санацији 55 железничких станица широм Србије, за шта је тендер управо расписан, док је 330 милиона динара обезбеђено за само извођење радова на санацији и реконструкцији станичних објеката.


У плану је сређивање укупно 55 железничких станица и станичних зграда. Планирано је уређење укупно 52 железничке станице, и то: Пожаревац, Овча, Каона, Шабац, Смедерево, Раља, Мала Крсна, Ковачица, Радинац, Путинци, Качарево, Дебељача, Штитар, Рума, Платичево, Сремска Митровица, Вогањ, Шид, Мартинци, Сопот Космајски, Лозница, Јајинци, Ћуприја, Ниш, Црвени Крст, Прахово, Петровац-Гложањ, Томашевац, Сента, Футог, Бајмок, Кула, Сомбор, Буковачки Салаши, Ратково, Пријепоље Теретна, Пријепоље, Јошаничка Бања, Матарушка Бања, Ластра, Ужице, Управна зграда Ужице, Ужице теретна, Вреоци, Пожега, Златибор, Дивци, Словац, Ваљево, Стапари, Каленићи, Косјерић и Ражана. Поред тога, биће уређене и три железничке управне станичне зграде у Пожаревцу, Руми и Ужицу.


Планираним радовима обухваћена је замена столарије, обнова фасада, замена кровова, намештаја, санација надстрешница и уређење простора око станичних зграда, као и замена инсталација, али и топлификација где то буде потребно.


Рок за израду целокупне техничке документације за свих 55 објеката је 60 дана од потписивања уговора. Међутим, рок за израду техничке документације за првих десет станица је 15 дана од потписивања уговора.


По завршетку техничке документације за првих десет станица, одмах се расписује јавна набавка за извођење радова на санацији и реконструкцији тих првих десет станичних објеката. Планирано је да се и за наредни сет од десет станица одмах након завршетка техничке документације покреће јавна набавка за извођење радова на њиховој реконструкцији.


Док се не уради техничка документација нeће моћи да се одредити тачан број станица које ће се реконструисати, јер ће се у оквиру расположивих средстава покретати поступак за извођење радова. Такође, и рокови за извођење радова биће дефинисани техничком документацијом чија израда тек предстоји.

Posted in Вести.