Монтажа железничког моста преко Бегеја у Зрењанину према плану

Поред ових радова на самој конструкцији моста преко Бегеја, изводе се и радови на уређењу прилаза моста. Тако су у току радови на изградњи степеништа које воде према мосту. До сада су завршени радови на три степеништа, а преостало је да се уради још једно стешпениште. Након тога уследиће радови на постављању пешачких стаза са обе стране пруге на мосту, као и украсног осветљења.

Радови на монтажи новог моста трајаће до 19. априла 2022. године.

Мост на прузи Зрењаинин – Зрењанин Фабрика, који повезује насеља Берберско и Ружа Шулман у овом граду,  затворен је је за целокупан саобраћај 4. јануара ове године.

Нови мост биће израђен од демонтираних елемената монтажно – демонтажне конструкције која је била постављена преко Дунава у Новом Саду, док није изграђен нови  Жежељев мост.

Радове на мосту дугог 55 метара изводи конзорцијум фирми који чине „Карин комерц“ из Ветерника, „Челик“ из Бачког Јарка, „Триопројект“ из Београда, као и „Геодетски биро“ из Ветерника.

„Инфраструктура железнице Србије“ у жељи да олакша живот становницима Зрењанина, а посебно грађанима насеља „Ружа Шулман“ и Берберско, новим пројектом места предвидела је да се обезбеде две пешачке стазе преко моста.  До сада је постојала само једна стаза.

Ради повећања безбедности „Инфраструктура железнице Србије“ уредиће прилазе и пешачке стазе, као и ново осветљење на мосту, чиме ће цео овај простор добити нови и лепши изглед.

Радници „Инфраструктуре железнице Србије“  11. јануара у потпуности су завршили радове на сечењу и демонтажи колосека на старом мосту преко Бегеја у Зрењанину.

Железнички саобраћај на овој локацији преко Бегеја одвија се још од 1889. После осам и по деценија саобраћаја мост на Бегеју завршио је демонтиран на обали реке.

Јануар 2022. године

Posted in Вести.