Оглашена продаја скоро 25 хиљада тона старог гвожђа и челика

„Инфраструктура железнице Србије“ огласила је Јавни позив за продају старих шина, старог колосечног прибора и старих скретница, путем прикупљања затворених понуда.

Оглас је објављен 6. јануара 2022. године у дневном листу „Дневник“ и на сајту „Инфраструктуре железнице Србије”..

Јавним позивом предвиђена је продаја 19.500 тона старих шина, 1.370 тона разних скретничких делова и 3.755 тона старог колосечног прибора, односно укупно 24.625 тона старог гвожђа и челика. Почетна цена по килограму овог отпадног материјала износи 12,14 динара, а почетна цена јавног надметања прикупљањем затворених понуда износи око 299 милиона динара (298.947.500 динара). За депозит је потребно уплатити половину тог износа пре јавног отварања понуда, односно нешто више од 149,4 милиона динара.

Понуде се достављају 11. јануара 2022. године до 12 сати, а јавно отварање понуда биће обављено пола сата касније у просторијама „Инфраструктуре железнице Србије“, Немањина 6, у Београду.

Posted in Вести.