Обавештење о промени рока отварања понуда за учешће у јавној продаји скоро 25 хиљада тона старог гвожђа и челика

Јавни позив за продају старих шина, колосечног прибора и скретница путем прикупљања затворених понуда, који је 6. јануара 2022. године огласила „Инфраструктура железнице Србије“, мења се у делу који се односи на рок отварања понуда за учешће у јавној продаји, – објавила је данас Комисија за јавну продају Сектора за набавке и централна стоваришта „Инфраструктуре железнице Србије“.

Према њиховом саопштењу, понуде за учешће у јавном надметању за продају старих шина, колосечног прибора и скретница, биће отворене 14. јануара 2022. године у 12.30 сати, у просторијама „Инфраструктуре железнице Србије“, Немањина 6, у Београду. Првобитно је било предвиђено да се понуде отварају 11. јануара 2022. године у 12.30 сати.

Posted in Вести.