Инфраструктура железнице Србије“ у прошлој години на набавкама уштедела око 90 милиона динара, ДРИ без битних примедби

У прошлој години стручне службе „Инфраструктуре железнице Србије“ реализовале су План набавки са преко 98 одсто, што је допринело рационалности и ефикасности пословања ове железничке компаније, као и реализацији пословних циљева у области одржавања железничке инфраструктуре, безбедности и функционисања саобраћаја возова.

Поред тога, у реализацији јавних набавки „Инфраструктура железнице Србије“ постигла је највиши ниво транспарентности, што је допринело једнаком третману понуђача  и повећању конкурентности.

„Инфраструктура железнице Србије“ почев од 1. јула 2020. године, када је на снагу ступио нови Закон о јавним набавкама, до краја 2021. године, остварила је уштеде у реализацији јавних набавки од око 185 милиона динара, односно скоро 1,6 милиона евра.

Оствареним резултатима у области јавних набавки свакако је допринела стриктна, доследна и одговорна примена новог Закона о јавним набавкама у протеклих годину и по дана, уз домаћинско пословање и поштовање свих начела јавних набавки.

Све ово лако се може проверити на Порталу јавних набавки, као и на сајту „Инфраструктуре железнице Србије“, где се редовно објављују сва најзначајнија документа из ове области, укључујући Правилник о јавним набавкама и Годишњи извештај о раду Сектора за набавке и централна стоваришта, и на основу којих се лако остварује увид у сваки потрошени динар у овој компанији.

Управо на основу стриктне и доследне примене Закона о јавним набавкама, а захваљујући и оствареним резултатима у овој области у претходној години, Државна ревизорска институција оценила је да у пословању „Инфраструктуре железнице Србије“ у 2021. нема битних примедби у поступцима јавних набавки, нити кршења норми Закона о јавним набавкама и сродних прописа.

Наиме, на сајту Државне ревизорске институције објављен је Извештај о ревизији одазивног извештаја „Инфраструктуре железнице Србије“, а у Послеревизионом извештају ДРИ о мерама исправљања које је ова железничка компанија спровела, оцењује се да су мере исправљања, описане у одазивном извештају који је поднела ова железничка компанија „задовољавајуће“.

Сектор за набавке и централна стоваришта у „Инфраструктури железнице Србије“, као служба одговорна за ове послове, допринела је на тај начин својим стручним и професионалним радом да ова железничка компанија успешно реализује своје редовне послове одржавања и пројекте реконструкције и модернизације железничке инфраструктуре.

Posted in Вести.