Упозорење “Инфраструктуре железнице Србије”: Контактна мрежа изнад целе пруге Јајинци – Мала Крсна прикључена на напон, јачина струје 25 хиљада волти

Напон струје у контактној мрежи износи 25 хиљада волти и изузетно је опасан по људски живот. Због изузетно високог напона, несрећа може да се догоди и ако се особа само приближи контактној мрежи на неколико метара и на тај начин уђе у струјно коло, а не само уколико додирне контактну мрежу изнад пруге.

Било какво неовлашћено кретање у зони градилишта строго је забрањено, а након стављања под високи напон контактне мреже изнад пруге Јајинци – Мала Крсна, непоштовање прописа може директно да угрози људске животе.

У оквиру модернизације пруге Јајинци – Мала Крсна од средине јула ове године почело је постепено укључивање напона у контактној мрежи на појединим деоницама, да би од вечерас комплетна деоница пруге била под високим напоном.

Модернизација пруге Јајинци – Мала Крсна улази у завршну фазу и поред обнове 68,8 километара колосека, обухвата и реконструкцију комплетних електротехничких постројења и контактне мреже дуж ове деонице.

Због тога упозоравамо да нико не сме да се креће у зони градилишта пруге Јајинци – Мала Крсна, јер на тај начин директно угрожава свој живот.

Posted in Вести.