На аутоматизованом путном прелазу у Шапцу завршена изградња пешачко – бициклистичке стазе, укључујући и баријере и мимоилазнице, са циљем повећања безбедности

На овај начин омогућен је лакши и безбеднији прелазак преко пруге пешацима и бициклистима, уз олакшан приступ простору Савске авеније у Шапцу и то на потезу од Улице краља Александра до шабачке тврђаве.

Циљ овог пројекта који је инвестирало и реализовало  ЈП Инфраструктура“  Шабац, био је да се формира пешачко – бициклистичка парковска авенија, уз озелењавање околног простора. Највећи изазов инвеститорима представљало је уклапање постојећег друмског превоза  са увођењем бициклистичког и пешачког саобраћаја на деоници изузетно фреквентне пруге  Рума – Шабац – распутница Доња Борина – државна граница, која пролази кроз град.

Техничке услове за реализацију овог пројекта на путном прелазу у Шапцу дефинисала је „Инфраструктура железнице Србије“, чија је комисија утврдила да је могуће у оквиру путног прелаза изградити пешачку и бициклистичку стазу.  Према тим условима, било је предвиђено  постављање пешачке стазе иза бициклистичке, довољно широке да могу да прођу два реда пешака. Са обе стране пруге постављена је стандардна ограда направљена од цеви од којих су направљене и мимоилазнице, како би се пешаци усмерили на прелазак пруге управо кроз мимоизлазнице, као и стазе за кретање слепих и слабовидих лица.

На овај начин пешаци су упућени да пролазе кроз мали лавиринт пре доласка на путни прелаз, што успорава њихово кретање и тиме знатно повећава њихову безбедност. Ради се о начину преласка пруге, који се свуда у свету примењује у оваквим ситуацијама и који се показао као успешан. Наравно, одговорност је и даље на самим пешацима, а прелазак преко пруге се омогућује у условима подигнуте рампе, која важи и за бициклисте и друмска возила.

Приликом уређења овог путног прелаза водило се рачуна и о особама са посебним потребама, тако што су постављене бетонске плоче са линијама које усмеравају ка оградама за путни прелаз. Такође на самом прелазу од спуштања рампе до поновног њеног подизања укључено је и звоно које обавештава да је пролазак преко пруге забрањен.

На путном прелазу јасно су означени знацима хоризонталне сигнализације правци кретања друмских возила, затим бициклиста чија је и стаза обојена у другој боји, као и правац кретања пешака са обе стране прелаза. На прелазу су и јасно видљиви знаци вертикалне сигнализације. Тиме је додатно повећана безбедност, не само пешака, већ свих учесника у саобраћају.

Posted in Вести.