На продају стари туцаник

          Почетна продајна цена по кубном метру износи 250 динара, односно укупно 6 милиона динара за процењену количину предмета продаје.

          Рок за достављање понуда за учешће у јавном надметању је 10. септембар 2021. године до 12.00 сати, а јавно отварање понуда је истога дана пола сата након тога, дакле у 12.30 сати.

          Текст огласа можете преузети овде а конкурсну документацију овде.

Posted in Вести.