Граде се и уређују железничке станице на брзој прузи Београд – Стара Пазова

Почетком августа, реконструкција и изградња  железничких станица између Београда и Старе Пазове  увелико је у току, а очекује се да сви радови на станичним објектима буду завршени у октобру ове године, како би до краја 2021. године брза пруга до Новог Сада била завршена.

Сви радови на реконструкцији станичних објеката на брзој прузи одвијају се у условима редовног функционисања железничког саобраћаја.

Извођач радова на деоници брзе пруге између Београда и Старе Пазове је конзорцијум кинеских компанија „China Railway International” и „China Communications Construction Company”, а пројекат за будући изглед станица радио је Саобраћајни институт ЦИП, у сарадњи са кинеском компанијом China Railway Design Corporation.

Уређењем железничких станица на брзој прузи, поред радова на станичним објектима, обухваћена је, поред осталог, и реконструкција станичних колосека, затим обнова постојећих и изградња нових перона, уградња опреме за информисање и усмеравање кретања путника, као и видео надзор.

Тако ће на траси пруге за велике брзине између Београда и Старе Пазове бити реконструисане железничке станице Нови Београд, Земун Поље, Стара Пазова и Нова Пазова. У Земуну и Батајници биће изграђене нове станичне зграде, а стајалиште Тошин бунар биће измештено на нову локацију. И најзад, биће изграђена и два нова стајалишта на овој деоници брзе пруге, и то: Алтина и Камендин.

У свим станицама и стајалиштима, уз колосеке намењене за пријем и отпрему путничких возова, пројектовани су и перони са потходницима. Новопројектовани перони намењени за регионални саобраћај биће дуги 220, а за градско-приградски саобраћај 110 метара, са типским надстрешницама изнад перона.

У железничкој станици Нови Београд у току су радови на уређивању перона и надстрешнице, као и колосечних капацитета. Поред тога, предвиђено је и реновирање станичних просторија за смештај сигнално-сигурносне и телекомуникационе опреме. Нова станична зграда у Новом Београду није предвиђена овим пројектом, и градиће се по посебном пројекту, у оквиру изградње нове аутобуске станице у Новом Београду.

Стајалиште Тошин бунар пројектом изградње пруге за велике брзине измештено је на нову локацију, удаљену око 150 метара од дотадашњег стајалишта, у правцу Новог Београда и стављено у функцију 21. октобра 2020. године. Састоји се од два колосека и два перона, који су дужине 110 метара и ширине четири метра. Урађен је пешачки потходник и лифтови за особе за посебним потребама, што омогућава много већу безбедност путника и железничког саобраћаја.

У станици Земун ради се нова станична зграда, затим пешачки потходник, као и по два теретна и пртљажна потходника. Станица је пројектована за 17 колосека, од којих је најкраћи 73, а најдужи 638 метара. Нова станица Земун имаће и пет перона дугих 400 метара, који су међусобно повезани централним пешачким потходником. Поред тога, предвиђено је и партерно уређење станичног простора.

У станици Земунско поље предвиђена је реконструкција постојеће станичне зграде, која ће имати свој некадашњи изглед,  са партерним уређењем простора око станице и приступних саобрачајница.  У станици Земунско Поље изграђена су три  перона, од којих два дужине по 110 метара, а један од 220 метара, а повезани су новим пешачким потходником.

У оквиру изградње пруге за велике брзине биће изграђена два потпуно нова стајалишта, која до сада нису постојала: Алтина и Камендин.

У Алтини су изграђена два колосека и два перона, који су међусобно повезани новим потходником, а стајалиште има и лифт који омогућава приступ особама са инвалидитетом. У току су радови на изградњи приступних саобраћајница.

У стајалишту  Камендин пројектована су два колосека и два перона, чија ширина износи четири, а дужина 110 метара, који су међусобно повезани новим потходником. Постојећи путни прелаз на овој станици биће укинут изградњом надвожњака у близини овог стајалишта. У току су завршни радови који подразумевају означавање самог стајалишта, као и приступне саобраћајнице. Такође на стајалишту Камендин предвиђена је изградња телекомуникационог објекта.

Железничка станица у Батајници пре реконструкције била је у најлошијем стању на деоници пруге Београд Центар – Стара Пазова. У станици Батајница предвиђена је изградња нове станичне зграде на месту постојеће, а пројектом је предвиђено и партерно уређење простора око новог станичног објекта.

Станица има три перона, који су повезани новим пешачким потходником, као и лифт за особе са посебним потребама. Тренутно су у току радови на изградњи нове станичне зграде,као и нових стачних колосека, укључујући замену шине, прагова и туцаника. У току је и изградња нови надстрешница, као и реконструкција перона.

И у Новој Пазови у току је реконструкција станичне зграде, као и уређење станичног платоа и приступних саобраћајница. Станица ће имати један потходник између четвртог и петог колосека, а планирано је да буде ограђена оградом. У току су тренутно и радови на реконструкцији станичних колосека.

На станичној згради у Старој Пазови у току је реконструкција фасаде, крова и унутрашњих инсталација. Планирана је изградња два перона, који ће бити повезани постојећим потходником. Тренутно је у току и реконструкцијс станичних колосека у Старој Пазови.

На овај начин, осим брзе пруге и возова који ће саобраћати брзином до 200 км/сат, нове станице дуж ове деонице омогућиће путницима лепше и пријатније путовање, додатно ће допринети враћању поверења и побољшању угледа железнице у јавности, омогућиће већу функционалност станичних објеката, а корисницима пружити квалитетну и ефикасну услугу.

Posted in Вести.