Објављено обавештење о новим пројектима модернизације железнице вредним 102 милиона евра

Вишефазна модернизација железничке мреже подразумева неке веома значајне пројекте како за развој, тако и за повећање безбедности железничког саобраћаја.

Тако је предвиђена рехабилитација и надоградња железничких колосека у тунелима Дедиње, Везни, Стадион и Врачар, као и на делу пруге између Панчевачког моста и Панчево Главна.

Кредитни аранжман обухвата и другу фазу градње главне железничке станице Београд Центар, затим градњу обилазнице до железничке станице Богојево, као и реконструкцију и модернизацију пруге  Вршац – државна граница са Румунијом.  Поред тога предвиђена је набавка композиције за „Плави воз“, као и стручна анализа власништва компаније „Србија Карго“.

Предвиђена је и примена система управљања имовином железничке инфраструктуре, инсталирање праћења стања саме инфраструктуре, као и обезбеђење, уградња и пуштање у рад опреме интелигентних железничких система.

У оквиру пројекта анализираће се људски ресурси у железничким компанијама- „Инфраструктура железнице Србије“, „Србија Карго“ и „Србија Воз“ и на основу тога предвиђено је да се направи стратегија са планом управљања променама у овим компанијама.

Реализацијом ових пројеката повећаће се безбедност, ефикасност, еколошка одрживост и регионална повезаност српских железница, имајући у виду да железнице представљају значајан ресурс Србије те имају потенцијал да одиграју стратешку улогу у развоју целе земље што подразумева и креирање нових радних места.

Став Одбора директора Светске банке, приликом одобравања овог програма, је да ће се модернизацијом постићи повећање квалитета инфраструктуре, безбедности, убрзати домаће и регионалне интеграције, што све треба да одведе до убрзања привредног развоја и побољшања пословног окружења у региону.

Објављено у Вести