Тендер за пругу Сталаћ – Ђунис за месец дана

Пруга Сталаћ – Ђунис је једноколосечна и дуга 17,5 километара. Реконструкцијом постојећег и изградњом новог колосека, уз савремене електротехничке и телекомуникационе уређаје и постројења на овој деоници, безбедност саобраћаја биће подигнута на знатно виши ниво, брзина возова биће повећана, а пропусна моћ пруге побољшана.

Како се у претходном обавештењу наводи, посао ће бити подељен у две партије. Прва партија подразумева изградњу тунела број 4, дужине око 3,2 км. Друга партија укључује реконструкцију и модернизацију постојеће железничке пруге као и изградњу другог колосека на деоници Сталаћ – Ђунис у општини Ћићевац, као и изградњу још четири тунела, број 1,2,3 и 5 кроз клисуру.

Предвиђени датум објављивања тендера је 5. јул.

Објављено у Вести