Потписан Уговор о модернизацији пруге Суботица – Хоргош

Министар Момировић нагласио је да ће по завршетку модернизације и реконструкције, ова пруга бити једна од најмодернијих електрифицираних европских железничких деоница, којом ће возови саобраћати брзином до 120 км/с са најмодернијом пратећом опремом и сигналним и безбедносним системима и биће оспособљена за оптерећење од 22,5 тона по осовини.

“Реконструкцијом и пуштањем у промет ове трасе унапредићемо транспортне и путничке везе у региону два града Суботице и Сегедина, ојачаћемо везе Мађарске и Србије, али оно што је најважније, ако посматрамо мало ширу слику, повезаћемо главне логистичке целине региона, укључујући интермодалну луку Баја на Дунаву, луку Сегедин на Тиси и логистичке центре у Војводини и Београду” рекао је министар Момировић.

Уговор предвиђа реконструкцију пруге дужине 26,63 km за брзине до 120 км/сат, као и обнову станичних зграда у станицама Палић, Бачки Виногради и Хоргош, стајалишта Јавно Складиште и Хајдуково, али и реконструкција 13 путних прелаза у нивоу и 2 потходника у Палићу и Хоргошу.

Поступком Јавног позива за избор стратешког партнера објављеног у априлу 2021. године изабрана је руска компанија „РЖД Интернешнл“, која у овај посао улази у конзорцијуму са домаћом компанијом ,,Карин комерц”. Вредност њихове понуде, која је уједно била једина на јавном позиву. је нешто више од 10,2 милијарде динара, односно око 86,7 милиона евра.

Предвиђено је да извођачи радова посао заврше за 14 месеци од дана увођења у посао.

Пруга Суботица – Хоргош – граница са Мађарском је неелектрифицирана, регионална и прекогранична пруга, која повезује регионалне центре на територији Србије и Мађарске. Пруга се из Суботице и Хоргоша преко државне границе, наставља на мађарској територији у дужини од 12,6 км до Сегедина. Изграђена је 1885. године, као део тада изузетно значајне железничке магистрале Баја – Суботица – Сегедин.

Пруга Суботица – Хоргош ће се у станици Суботица прикључивати на брзу пругу Београд – Будимпешта и током изградње и на српској и на мађарској територији представљаће алтернативни правац за одвијање саобраћаја возова, посебно теретних.

Пројекат модернизације пруге Суботица – Хоргош проглашен је за Пројекат од посебног значаја за Републику Србију јуна прошле године.

Иначе, на прузи Суботица – Хоргош – граница са Мађарском железнички саобраћај се не одвија од 2014. године, због тадашње ситуације са мигрантима када је Мађарска затворила мање граничне прелазе и све усмерила на Келебију, што је за последицу имало потпуно смањење, а затим и укидање путничког и теретног саобраћаја.

Posted in Вести.