У току испитивања и мерења пруге, тунела и мостова између Златибора и Пријепоља, за израду пројекта реконструкције деонице Ваљево – Врбница

Циљ ових испитивања је да се на основу добијених резултата уради главни пројекат генералне оправке пруге Ваљево – Врбница, између Београда и Бара, а извођач радова је компанија Руских железница РЖД Интернешнл.

Осим стања колосека на овом делу барске пруге, раде се и испитивања и мерења других објеката железничке инфраструктуре, као што су тунели, мостови и косине. Тако ће у оквиру снимaња и испитивања  око 130 километара барске пруге између Златибора и Пријепоља, бити урађена и мерења укупно 103 тунела и 104 моста на овој деоници.

У претходне четири и по деценије од како је барска пруга пуштена у саобраћај  овако свеобухватна и обимна мерења и испитивања нису била рађена.

Радове на снимању и испитивању елемената барске пруге обавља већи број стручних екипа, које броје углавном три до четири особе, а највише их је ангажовано на испитивању мостова, где је у зависности од величине и конструкције моста потребно и по десетак људи.

На деоници барске пруге између Златибора и Пријепоља, тренутно су у току истражни радови из области геодезије, који се односе на снимање трасе пруге, постављање репера поред пруге и у тунелима као и нивелисање тачака.

Пруга је снимљена георадаром, а делови пруге који нису покривени ГПС сигналом, снимају се из ваздуха хеликоптером. Приликом ових снимања коришћене су најсавременије методе и инструменти. Више група извођача радова радило је на овим пословима, па је ова врста радова завршена у најкраћем могућем року.

У оквиру истражних радова, у току је и визуелно осматрање и снимање свих косина и клизишта, која су предложена за санацију на делу пруге Златибор – Прибој.

Ова испитивања обухватају и обилазак и проверу стања тунела. Такав тип радова спада у најобимније, јер се обавља у свим тунелима на овом делу пруге, уз прецизан опис стања у коме се они налазе.  Поред тога, ради се и на узимању узорака и провери стања стена и бетона у тунелима, ради њиховог лабораторијског испитивања. До сада је извршено испитивање тунела на деоници пруге Златибор – Бистрица, а ускоро ће бити покривен и део до Пријепоља.

Мостови на овој деоници су такође укључени у ова испитивања, а експертска екипа инжењера обавља детаљан преглед свих сегмената мостовске конструкције.

„Инфраструктура железнице Србије“ и РЖД Интернешнл септембра прошле године потписали су Уговор за израду пројектно-техничке документације за реконструкцију деонице барске пруге Ваљево – Врбница – државна граница са Црном Гором, која је дуга 210 километара.  Вредност уговора је око 20,9 милиона евра, а финансирање је обезбеђено из руског кредита за модернизацију српских железница.

Пруга Београд – Бар, са укупно 254 тунела и 234 моста једна је од грађевински најтежих железничких саобраћајница у Европи. Примера ради, само на четрдесетак километара између Златибора и Прибоја чак половина пруге је у тунелима, од којих је „Златибор“ са 6.169 метара најдужи на српском делу барске пруге.

У протекле четири и по деценије од како је барска пруга изграђена и пуштена у саобраћај, нису рађене озбиљније поправке и реконструкције пруге од Београда до Врбнице, све док 2017. године захваљујући средствима из руског кредита није модернизовано 77,6 километара пруге од Ресника до Ваљева. Након тога  је брзина возова на овој релацији повећана на 100 км/сат.

Posted in Вести.