Држава тражи стратешког партнера за реконструкцију пруге Суботица – Сегедин

Поступак по овом јавном позиву спроводи се ради закључења уговора о пројектовању и извођењу радова на реализацији пројекта.

Изабрани партнер треба да заврши радове у року од 14 месеци од датума увођења у посао, као и да користи најмање 50 одсто домаћег материјала, ангажује домаћу радну снагу, подизвођаче и друго.

Пруга Суботица – Сегедин је једноколосечна, неелектрифицирана, регионална пруга, која повезује градове на северу Србије и на југу Мађарске. Изграђена је 1885. године, као део тада изузетно значајне железничке магистрале Баја – Суботица – Сегедин.

Дужина пруге на територији Србије од Суботице, преко Хоргоша до границе са Мађарском је 26,6 километара, док је дужина ове пруге на мађарској територији 12,6 километра.

На траси пруге Суботица – Сегедин кроз Србију службена места су: Суботица, Суботица Јавна складишта, Палић, Хајдуково, Бачки Виногради и Хоргош.

Изградњом пруге Суботица – Хоргош – граница са Мађарском на регионалном нивоу биће успостављена нова међурегионална веза Јужног подунавља, региона Велике јужне равнице у Мађарској и Војводине у Србији ка Западној регији Румуније. Пруга ће повезати главне логистичке целине региона, укључујући интермодалну луку Баја на Дунаву, луку Сегедин на Тиси и планиране логистичке центре у Војводини. За локално окружење, реализацијом пројекта створиће се нова модерна међуградска веза унутар Еврорегије Дунав – Криш – Морис – Тиса, обезбеђујући проток и мобилност између главних градских центара подручја. Друга предност биће унапређење конкуренције еколошки повољнијег железничког превоза у односу на друмски транспорт.

Posted in Вести.