Граде се и уређују железничке станице на брзој прузи Београд – Нови Сад

Почетком фебруара, реконструкција и изградња највећег броја железничких станица између Београда и Новог Сада је у току или се реализују припремне активности, како би станични објекти били завршени до краја 2021. године и изградње брзе пруге на овој деоници.

Тако ће између Београда и Новог Сада све железничке станице добити нови, лепши, бољи и функционалнији изглед.

У складу са пројектом и утврђеном динамиком извођења радова на изградњи пруге за велике брзине, упоредо се реконструишу постојеће и граде нове железничке станице дуж деонице Београд – Нови Сад, како би након завршетка брза пруга на овој деоници путнике и кориснике услуга дочекала са уређеним, лепшим и квалитетнијим станичним објектима.

На тај начин, осим брзе пруге и возова који ће саобраћати брзином до 200 км/сат између Београда и Новог Сада, нове станице дуж ове деонице омогућиће путницима лепше и пријатније путовање, додатно ће допринети враћању поверења и побољшању угледа железнице у јавности, омогућиће већу функционалност станичних објеката, а корисницима пружити квалитетну и ефикасну услугу.

Ово је тим значајније када се зна да су до пре неколико година и почетка свеобухватне модернизације српских железница, укључујући и изградњу пруге за велике брзине, због вишедеценијске небриге о овом саобраћајном систему у претходном периоду, многе железничке станице између Београда и Новог Сада биле оштећене, руиниране и у изузетно лошем стању.

Уређењем железничких станица на брзој прузи Београд – Нови Сад, поред радова на станичним објектима, обухваћена је, поред осталог, и реконструкција станичних колосека, затим обнова постојећих и изградња нових перона, уградња опреме за информисање и усмеравање кретања путника, као и видео надзор.

ДЕОНИЦА БЕОГРАД ЦЕНТАР – СТАРА ПАЗОВА

Тако ће на траси пруге за велике брзине између Београда и Старе Пазове бити реконструисане железничке станице Нови Београд, Земун Поље, Стара Пазова и Нова Пазова. У Земуну и Батајници биће изграђене нове станичне зграде, а стајалиште Тошин бунар биће измештено на нову локацију. И најзад, биће изграђена и два нова стајалишта на овој деоници брзе пруге, и то: Алтина и Камендин.

У свим станицама и стајалиштима, уз колосеке намењене за пријем и отпрему путничких возова, пројектовани су и перони са потходницима. Новопројектовани перони намењени за регионални саобраћај биће дуги 220, а за градско-приградски саобраћај 110 метара, са типским надстрешницама изнад перона.

Извођач радова на деоници брзе пруге између Београда и Старе Пазове је конзорцијум кинеских компанија „China Railway International” и „China Communications Construction Company”, а пројекат за будући изглед станица радио је Саобраћајни институт ЦИП, у сарадњи са кинеском компанијом China Railway Design Corporation.

Железничка станица Нови Београд

У железничкој станици Нови Београд, након демонтаже контактне мреже, започели су радови на уређивању перона и надстрешнице, као и колосечних капацитета. Поред тога, предвиђени су и радови на реновирању станичних просторија за смештај сигнално-сигурносне и телекомуникационе опреме.

Изградња нове станичне зграде у Новом Београду није предвиђена овим пројектом, и градиће се по посебном пројекту, у оквиру изградње нове аутобуске станице у Новом Београду.

До изградње нове станичне зграде у станици Нови Београд, која ће бити предмет посебног пројекта, планирано је коришћење постојећег објекта.

Стајалиште Тошин бунар

Стајалиште Тошин бунар пројектом изградње пруге за велике брзине измешта се на нову локацију, а пројектом је предвиђена и изградња новог пешачког потходника.

У оквиру организовања саобраћаја на реконструисаном колосеку између Београд Центра и Земуна, а са циљем даљем несметаног одвијања радова на изградњи пруге за велике брзине на овој деоници, стављено је у функцију 21. октобра прошле године новоизграђено железничко стајалиште Тошин бунар са леве стране колосека.

За потребе путника на железничком стајалишту Тошин бунар, са леве стране левог колосека изграђен је перон дужине 123 метра, ширине 4 метра и висине 55 цм. Прилаз путника перону омогућен је стазом из улице Тошин бунар и степеништем.

Досадашње стајалиште Тошин бунар, које се налазило поред левог колосека испред улаза у тунел Бежанијска коса је премештено на нову локацију, удаљену око 150 метара, у правцу Новог Београда. Ново железничко стајалиште Тошин бунар успостављено je у Улици „Булевар хероја са Кошара“, са друге стране улице Тошин бунар у односу на постојеће стајалиште.

Бивше стајалиште Тошин бунар више није у функцији.

Железничка станица Земун

У станици Земун предвиђена је изградња нове станичне зграде, са леве стране пруге. Пројектом је предвиђено и партерно уређење станичног простора.

У оквиру радова на реконструкцији деонице пруге Земун – Батајница, поред осталог, у железничкој станици Земун реконструисана су три станична колосека (шести, седми и осми) и изграђена два перона (трећи и четврти) са надстрешницама, у дужини од по 400 метара, који су повезани новоизграђеним централним пешачким потходником.

Железничка станица Земунско Поље

У станици Земунско поље предвиђена је реконструкција постојеће станичне зграде, са партерним уређењем простора око станице.

У станици Земунско Поље реконструисана су прва два станична колосека, а изграђена су и два перона од по 110 метара, а дуж читаве трасе уграђен је и већи број скретница на бетонским праговима са еластичним колосечним прибором.

Нова стајалишта Алтина и Камендин

У оквиру изградње пруге за велике брзине биће изграђена два потпуно нова стајалишта, која до сада нису постојала: Алтина и Камендин. Пројектом је у оба ова стајалишта предвиђена изградња перона за путнике и новог пешачког потходника.

Железничка станица Батајница

Железничка станица у Батајници пре реконструкције била је у најлошијем стању на деоници пруге Београд Центар – Стара Пазова.

У станици Батајница предвиђена је изградња нове станичне зграде на месту постојеће, а пројектом је предвиђено и партерно уређење простора око новог станичног објекта.

Железничке станице Нова Пазова и Стара Пазова

Реконструкција постојећих станичних зграда предвиђена је и у станицама Нова Пазова и Стара Пазова.

ДЕОНИЦА СТАРА ПАЗОВА – НОВИ САД

На деоници пруге за велике брзине Стара Пазова – Нови Сад, где радове изводи руска компанија РЖД Интернешнл, предвиђена је реконструкција железничких станица Инђија, Карловачки Виногради и Петроварадин, док ће у Сремским Карловцима и Бешкој бити изграђене нове железничке станице.

Железничка станица Инђија

Радови на реконструкцији железничке станице Инђија започели су 12. јануара 2021. године и предвиђено је да трају 221 дан, што значи да ће нови изглед станични објекат добити у августу ове године.

Станица Инђија има подрум, приземље, један спрат и поткоровље. Пројектом санације станичне зграде предвиђена је адаптација објекта у складу са функционалним и технолошким захтевима, пре свега када је реч о планираној намени и додатним садржајима.

Железничка станица Инђија

Приземље је предвиђено за комплетну санацију и адаптацију. Предвиђени су радови на замени комплетне фасадне столарије, израда контактне термоизолујуће фасаде, ново бетонско степениште, израда шахтова за вентилацију подрума, израда нових надстрешица, израда нових сиганлно-сигурносних и телеграфско-телефонских уређаја, уређење партера и зелених површина, озелењавање.

Тренутно се изводе радови на обијању фасаде, скидању старе столарије и надстрешице као и демонтажи постојеће сигнално-сигурносне и телеграфско-телефонске опреме.

Железничка станица Инђија

Иначе, железничка станица у Инђији изграђена је 1883. године, а више десетина година уназад није била реконструисана.

Железничка станица Бешка

Између постојећих станица Бешка и Чортановци, у оквиру пројекта пруге за велике брзине биће изграђена потпуно нова железничка станица у Бешкој.

Приступ новој железничкој станици у Бешкој биће омогућен преко нове саобраћајнице, која повезује нови станични објекат у овом месту и пут Бешка – Чортановци. Овај приступни пут ка будућој новој станици Бешка већ је завршен.

Радови на изградња нове железничке станице Бешка према плану крећу почетком фебруара, а предвиђено је да трају 226 дана и буду завршени у септембру ове године.

Нова железничка станица у Бешкој биће површине око 236 квадратних метара, а пројектом је предвиђена, поред осталог, изградња просторија за шефа станице и отправника возова, хола, чекаонице, ходника, благајне, ветробрана ка станичном платоу и перону, тоалета за путнике и запослене, чајне кухиње, техничке и помоћне просторије. Поред тога, биће уређен станични партер и озелењене површине.

Железничка станица Карловачки Виногради

У железничкој станици Карловачки Виногради пројектом је предвиђена реконструкција постојећег станичног објекта, укључујући и адаптацију дела станичних просторија за сигнално-сигурносне и телекомандне уређаје, а обухвата промену опреме, постројења, уређаја и инсталација, који ће бити прилагођени новоизграђеној прузи за брзине до 200 километара на сат. Предвиђена је и пренамена неких станичних просторија, промена организације простора, увођење посебних машинских и електро инсталација, уградња термоизолационе фасаде и промена целокупне столарије и браварије, како би се омогућили тражени услови за функционисање нове опреме у објекту.

Према динамици извођења радова, радови на реконструкцији станичног објекта почињу почетком фебруара и планирано је да трају 261 дан, односно до краја октобра 2021. године.

Предвиђено је да железничка станица Карловачки Виногради буде саобраћајно-транспортно отпремништво, односно службено место за пријем и отпрему теретних возова за потребе локалне индустрије.

Железничка станица Сремски Карловци

У Сремским Карловцима пројектом је предвиђена нова станична приземна зграда, која је новоизграђеним потходником повезана са перонима.

Радови на изградњи нове станице започели су 21. јануара ове године и предвиђено је да трају 322 дана, односно до 10. децембра 2021. године.

Тренутно је у току ископавање темеља за нови станични објекат, који ће бити укупне површине од 284 квадратних метара.

Пројектом је предвиђена изградња следећих просторија: просторије за шефа станице и отправника возова, хол, чекаоница, ходник, благајна, ветробрани ка станичном платоу и перону, тоалети за путнике и запослене, чајна кухиња, техничка и помоћна просторија.

Железничка станица Петроварадин

Припремни радови за реконструкцију станице Петроварадин започели су крајем јануара ове године и трајаће 232 дана.

Пројектом санације станичне зграде предвиђена је адаптација простора, како би у складу са новим технолошким захтевима био прилагођен планираној намени и смештају додатних садржаја. Наиме, у станичној згради биће смештене просторије транспортно-комерцијалне и техничко – колске службе.

Биће замењени и санирани подови, зидови, плафони, унутрашња и фасадна столарија, урађени нови сигнално-сигурносни и телеграфско-телефонски уређаји, уређен и озелењен станични партер и зелене површине.

Posted in Вести.