Генерални директор Небојша Шурлан у железничком чвору Ниш: Безбедност приоритет, убрзати реализацију свих пројеката

Како је то и најављено приликом недавног састанка са шефовима секција и организационих јединица, пословодство „Инфраструктуре железнице Србије“ на челу са генералним директором Небојшом Шурланом започело је у Нишу обилазак терена, како би са руководством и запосленима разговарали о актуелним активностима, правцима даљег развоја и потешкоћама у раду. Поред генералног директора, нишки железнички чвор обишли су и извршни директор Милутин Милошевић, као и менаџер за саобраћајне послове Марко Јеремић.

Пословодство „Инфраструктуре железнице Србије“ обилазак нишких пруга и железничара започело је у станици Матејевац, где су у току радови на реконструкцији регионалне пруге Ниш – Зајечар.  Шефови секција нишког чвора информисали су генералног директора о актуелним активностима на градилишту, потешкоћама са којима се суочавају у послу, посебно када је реч о недостатку туцаника, као и о плановима за завршетак посла.

Имајући посебно у виду важност ове пруге и потребе привредника источне Србије за железничким транспортом, приликом обиласка градилишта договорено је интензивирање радова, како би посао што је могуће пре био завршен и возови поново кренули између Ниша и Зајечара.

Директор Шурлан са сарадницима потом је обишао железничку станицу Ниш и Телекоманду, где је, поред осталог,  непосредно са запосленима разговарао о условима рада и бројним питањима свакодневног пословања, а железничари су изнели и своја запажања и сугестије. У разговору са диспечерима и радницима Телекоманде разрешено је и да изградња  Јединственог диспечерског центра  за надзор над српским пругама, у оквиру сарадње са Руским железницама,  не значи и аутоматско гашење регионалних оперативних центара попут нишког.

На крају обиласка, генерални директор Небојша Шурлан у пословној згради „Инфраструктуре железнице Србије“ обишао је Центар за даљинско управљање, као и све канцеларије у управној згради, поздравивши све запослене уз интересовање за услове рада, актуелна питања и тренутно стање у областима којима се баве.

-Видим да сте као руководство железничког чвора компактна целина, евидентно је заједништво у решавању свакодневних задатака и сигурно је да ће са актуелним плановима, уз кадровско јачање железнице доћи и бољи дани, – рекао је генерални директор на састанку са шефовима секција, којим је и завршена посета Нишу.

На састанку је посебно било речи о неким карактеристичним ванредним догађајима, школовању извршног особља, као и о предстојећим ванредним контролама.

Такође, разговарано је о финансијском пословању „Инфраструктуре железнице Србије“ у 2021. години и у складу са тим о реализацији јавних набавки према приоритетима.

Руководство нишког чвора упознало је пословодство компаније са проблемима са којима се сусрећу у свакодневном раду, посебно на терену. Истакнут је недостатак радне снаге, посебно када је реч о неким специфичним занимањима, као и о активностима да се то питање делимично реши.

Покренуте су конкретне иницијативе, првенствено када је реч о ревизији железничких дрезина и возних средстава. Иницирана је и преквалификација појединих запослених као решење акутних кадровских тешкоћа у извршним службама. Такође, предложено је и да „Инфраструктура железнице Србије“ почне са обављањем поједних послова у сопственој режији, на јефтинији и ефикаснији начин.

Генерални директор најавио је о активности на обезбеђивању средстава за набавку лаке механизације,  а посебно је разговарано и о могућностима да се заштити железничка имовина када је реч о крађама каблова, бакра и пригушница на нишким пругама.

Posted in Вести.