„Инфраструктура железнице Србије“ и репрезентативни синдикати потписали предлог Колективног уговора

Предлог Колективног уговора потписали су репрезентативни синдикати у „Инфраструктури железнице Србије“: Синдикат железничара Србије – Синдикат железничара Инфраструктуре железнице Србије, Синдикат извршних служби српских железница, Синдикар радника железничке инфраструктуре Србије и Савез синдиката железничара Србије.

Реч је о Предлогу Колективног уговора који су усагласили „Инфраструктура железнице Србије“, као послодавац и репрезентативни синдикати. Усаглашени текст између послодавца и репрезентативних синдиката упућује се по даљој процедури Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и другим надлежним министарствима, односно оснивачу, на мишљење и сагласност.

Колективним уговором за Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ уређују се права, обавезе и одговорности из радног односа запослених у „Инфраструктура железнице Србије“, међусобни односи учесника Колективног уговора, поступак закључивања Колективног уговора и друга питања од значаја за запослене и послодавца.

Тако су Колективним уговором дефинисане бројне области, попут заснивања радног односа, радног времена, одмора и одсуства, зарада, накнада зарада и друга примања, затим образовање и стручно усавршавање, као и безбедност и здравље на раду, али и услови за рад синдиката.

Приликом данашњег потписивања Предлога Колективног уговора за „Инфраструктуру железнице Србије“ истакнуто је да су послодавац и синдикати показали одговорност и кооперативност током припреме и усаглашавања текста овог документа, посебно у условима пандемије вируса Ковид 19, као и да ће активности на побољшању статуса запослених бити настављене.

У име репрезентативних синдиката, Предлог Колективног уговора потписали су: Јасминко Пијетловић (Синдикат железничара Србије – Синдикат железничара Инфраструктуре железнице Србије), Милан Радовић (Синдикат извршних служби српских железница), Бошко Јаредић (Синдикат радника железничке инфраструктуре Србије) и Жарко Димић (Савез синдиката железничара Србије).

Потписивању су присуствовали и извршни директори „Инфраструктуре железнице Србије“ Милутин Милошевић и Иван Богавац.

Posted in Вести.