Због радова на изградњи брзе пруге, у Новом Саду 14. јула смањење притиска воде у градском дистрибутивном систему

Радови на измештању електричног вода изводиће се на мосту који се налази са петроварадинске стране и удаљен је пар стотина метара од Жежељевог моста, у Новом Саду. Радовима је обухваћено измештање и заштита дела трасе, као и полагање каблова у заштитну цев на траси будуће пруге за велике брзине.

Радови на измештању електричног вода одвијаће се у дужини од око шездесетак метара на траси нове пруге за велике брзине.

Радови ће се одвијати уз сагласност ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, а обезбеђује их Електродистрибуција Нови Сад.

Posted in Вести.