Извештај о безбедности на путним прелазима у 2019. години: Највиши ниво у протекле две деценије

У 2019. години догодио се најмањи број несрећа на путним прелазима, са најмање настрадалих особа посматрано у претходне две деценије. 

„Инфраструктура железнице Србије“ остварила је лане највиши ниво безбедности на путним прелазима на годишњем нивоу у периоду од 2001. до 2019. године, односно најбољи резултат у 21. веку.

То је резултат свих активности које „Инфраструктура железнице Србије“ води са циљем повећања безбедности на путним прелазима. „Инфраструктура железнице Србије“ и у 2020. години наставиће реализацију бројних активности које ће допринети даљем повећању нивоа безбедности на путним прелазима. Тако ће и улагања у  путне прелазе у 2020. години биће повећана, па су обезбеђена и кредитна средства у износу од 13 милиона долара од Светске банке и 8 милиона евра од Европске банке за обнову и развој, за подизање нивоа безбедности на путним прелазима.

Читајте даље