После више деценија обнављају се српске пруге и поштује динамика радова

Поводом изјаве професора Факултета техничких наука из Новог Сада Илије Танацкова појединим медијима о ремонту пруге Ниш -Зајечар, желимо да вас обавестимо о следећем:
Реконструкција пруге Ниш – Зајечар била је планирана Програмом пословања “Инфраструктуре железнице Србије” за 2019. годину, који је усвојен крајем просле године, након што је Влада Републике Србије у државном буџету у новембру 2018. године издвојила средства за део услуга извођења радова на овом послу. Да би отпочео ремонт ове пруге било је неопходно са се претходно изврши реконструкција пруге Пожаревац-Мајданпек, како би се обезбедио алтернативни правац за превоз робе током реконструкције пруге Ниш – Зајечар.
Зашто пруга Ниш – Зајечар деценијама није реконструисана, требало би да објасни професор Танацков, који је био члан Управног одбора Железница Србије 2010. године.
А могао би и да објасни колики је део његове одговорности што Железнице Србије од 2010. до 2012. године нису ремонтовале ни један километар пруге.
Реконструкција пруге Ниш – Зајечар ради се искључиво због потреба грађана и привреде Републике Србије и “Инфраструктура железнице Србије” ће тај посао завршити што је најбрже могуће, како је и планирано до августа 2020. године.


Пруга Ниш – Зајечар, као и готово све друге регионалне пруге у Србији, последњи пут су реконстуисане пре више деценија. Влада Републике Србије, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и “Инфраструктура железнице Србије” наследили су железничку инфраструктуру у Србији у изузетно лошем стању и преузели обавезу да све регионалне пруге укупне дужине око 750 километара у Србији реконструишу за само три године и брзине на њима врате на пројектовани ниво.
У складу са динамичким планом, прошле године ремонтовали смо око 260 километара пруга Шабац-Лозница-Брасина, Пожаревац-Мајданпек , Панчево- Орловат- Нови Сад и Орловат – Зрењанин, ове године смо већ започели ремонте пруга Ниш-Зајечар и Крагујевац-Лапово, 1. априла започињемо ремонт пруге Суботица – Сента укупне дужине 177 километара, 15. априла почињемо ремонт пруге Марковац – Ресавица, а у исто време биће интензивирано редовно одржавање на свим пругама.
Све ове активности доприносе развоју српске привреде и омогућавају оператерима да развијају своју делатност.
Пројекте реконструкције пруга у Србији, Влада Србије, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и “Инфраструктура железнице Србије” реализују према дефинисаним роковима, значајно смањујући трошкове рационалним коришћењем материјала придобијених са пруга које се граде на Коридору 10, ефикасним коришћењем сопствене механизације и радне снаге.
Динамичким планом реконструкције пруге Ниш – Зајечар предвиђено је да се у првој фази реконструишу колосеци у 36 тунела укупне дужине 23 км, замене дрвени мостовски прагови на 52 моста дужине 1,8 км, изврши замена колосека на делу пруге од Зајечара према Књажевцу и израде нова пројектна решења за кривине малих радијуса.
У другој фази предстоји замена колосека ван наведених објеката.
Крајњи рок за завршетак радова на прузи Ниш – Зајечар је 19.август 2020. године.

Posted in Вести.